Czech gender linguistics: Topics, attitudes, perspectives

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.35-65

Keywords:

Czech language, gender, generic masculine, feminization, gender-fair language, word formation, translation studies

Abstract

The aim of the present article is to analyse the existing publications dealing with Czech gender linguistics, and attitudes of their authors. Firstly, the authors of the article present an overview of the development of the discipline, beginning with its rejection to today’s acceptance. They then deal with the various ways to label people with regard to gender, and consider the formation of nouns labelling women as one of the strategies to make women visible in the language. The authors also inform readers about the psycholinguistic testing of the “generic” masculine in the Czech language and about the possibilities of Czech gender-fair language. The authors discuss the proper names of persons from the perspective of gender and personal identities, while they briefly mention translatology publications which reflect the gender perspective. Additionally, the authors present a call for further research in certain areas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akademické tituly žen (1938). Naše řeč, 22(6–7), 220–221. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3314

Babanová, A. (2019). Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce. Praha: Gender studies. Retrieved from https://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/dvanact_overenych_metod_a4_web.pdf

Babanová, A., & Miškolci, J. (2007). Genderově citlivá výchova: Kde začít? Příručka pro vyučující základních a středních škol. Praha: Žába na prameni.

Butler, J. (2004). Undoing Gender. London: Routledge

Chromý, J. (2008). K článku Jany Valdrové „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“. Naše řeč, 91(4), 197–200. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=8007

Člen, členka (1932). Naše řeč, 16(4), 124–125. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2600

Čmejrková, S. (1995). Žena v jazyce. Slovo a slovesnost, 56(1), 43–55. Retrieved from http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3614

Čmejrková, S. (1997). Jazyk pro druhé pohlaví. In F. Daneš (Ed.), Český jazyk na přelomu tisíciletí (pp. 145–160). Praha: Academia.

Čmejrková, S. (2002). Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. Slovo a slovesnost, 63(4), 263–286. Retrieved from http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4086

Čmejrková, S. (2003). Communicationg Gender in Czech: Repertoir of Nouns and their Distribution and Reference in Text. In H. Bussmann & M. Hellinger (Eds.), Gender across Languages (pp. 27–57). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Čmejrková, S. (2008). Jak rozumíme kategorii rodu? Kdy je Češka Čech? Slavia – časopis pro slovanskou filologii, 77(1–3), 41–54.

Cuřín, F. (1936). O přechylovací příponě -ova, -ová. Naše řeč, 20(4–5), 106–111. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3028

Daneš, F. (1997). Ještě jednou „feministická lingvistika“. Naše řeč, 80(5), 256–259. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7412

Dickens, T. (2001). Gender Differentiation and the Asymmetrical Use of Animate Nouns in Contemporary Czech. The Slavonic and East European Review, 79(2), 212–247.

Dokulil, M. (1951). Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny. Naše řeč, 35(7–8), 121–131. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4246

Hausenblas, K. (1950). Pověřenkyně a stachanovka. Naše řeč, 34(7–8), 159. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4199

Hoffmannová, J. (1995). Feministická lingvistika? Naše řeč, 78(2), 80–91. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7234

Hrušková, Z. (1970). Hosteska. Naše řeč, 53(3), 188–190. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5506

Janiš, V. (2004). Jak nesrovnávat překlady. Naše řeč, 87(4), 205–207. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7792

Kalivodová, E. (2012). Genderová slepota, citlivost nebo provokace? Polohy a možnosti překladu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13(2), 77–85. Retrieved from https://www.genderonline.cz/uploads/b48098405a472611d805517288c26cc30bde2061_kalivodova-genderova-slepota.pdf

Kalivodová, E. (2017). The Challenges of Teaching Gender in Translation in a Contemporary Czech Context. In J. Santaemilia (Ed.), Traducir para la igualdad sexual = Translating for sexual equality (pp. 149–156). Granada: Comares.

Karlík, P., Nekula, M., & Pleskalová, J. (Eds.). (2016). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN.

Knappová, M. (1978–2017). Jak se bude jmenovat? Praha: Academia.

Knappová, M. (1979). Přechylování příjmení v češtině. Naše řeč, 62(5), 225–233. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6153

Knappová, M. (1989). Rodné jméno v jazyce a společnosti. Praha: Academia.

Knappová, M. (1992). Příjmení v současné češtině. Liberec: AZ KORT.

Kolek, V., & Valdrová, J. (2017). Die tschechische sprachwissenschaftliche Geschlechtsforschung im Spiegel der bohemistischen Fachzeitschriften Naše řeč und Slovo a slovesnost. In M. Reisigl and C. Spieß (Eds.), Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 91. Sprache und Geschlecht. Band 2: Empirische Analysen (pp. 147–165). Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr.

Kolek, V. (2019). Research of the Czech language from the perspective of Queer Linguistics. Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research, 7(1), 113–125. Retrieved from https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/view/8655/8735

Kolek, V. (in press). Options for Labelling Non-heteronormative People: a German-Czech Comparison. In D. Scheller-Boltz (Ed.), Language Policies in the Light of Anti-Discrimination and Political Correctness: Tendencies and Changes in the Slavonic Languages (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband). Frankfurt a.M.: Peter Lang.

Kolek, V., & Scheller-Boltz, D. (in press). The Generic Masculine in the Czech, Polish and German Languages: a cognitive Study. In D. Scheller-Boltz (Ed.), Language Policies in the Light of Anti-Discrimination and Political Correctness: Tendencies and Changes in the Slavonic Languages (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband). Frankfurt a.M.: Peter Lang.

Komanická, D. (2016). Patronymia a patrilinearita vo vzťahu k nerovnému postaveniu žien v spoločnosti. In L. Molnár Satinská & I. Valentová (Eds.), Prechyľovanie: Áno – nie? (pp. 55–67). Bratislava: Veda.

Kondrová, V. (1960). Hosteska. Naše řeč, 43(9–10), 306–307. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4799

Kopecký, J. (2014). Přechylování příjmení v češtině jako případ jazykového managementu. Slovo a slovesnost, 75(4), 271–293. Retrieved from http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4258

Kopečný, F. (1974). Průvodce našimi jmény. Praha: Academia.

Kotthoff, H., & Nübling, D. (2018). Genderlinguistik. Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht. Tübingen: Narr.

Kouba, J. (1983). Pojmenování žen s formantem -ka ve staré češtině. Naše řeč, 66(5), 246–249. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6418

Kuchař, J. (1956). Přechylujme ženská příjmení cizího původu!. Naše řeč, 39(9–10), 302–304. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4519

Lutterer, I. (1990). Monografie o postavení rodného jména v jazyce a společnosti. Naše řeč, 73(5), 252–254. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6968

Maďarová, Z. (2015). Analýza mediálnej odozvy na príručku o rodovo vyváženom vyjadrovaní v Českej republike. In J. Cviková (Ed.), Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (pp. 111–132). Bratislava: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Retrieved from http://www.ruzovyamodrysvet.sk/chillout5_items/1/6/0/1/1601_5755f0.pdf

Magister, soudce, mistr (1929). Naše řeč, 13(7), 166. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1587

Matúšová, J. (2003). K vývoji příjmení u Čechů v prvních poválečných letech. Naše řeč, 86(5), 251–256. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7747

Moldanová, D. (2015). Naše příjmení. Praha: Pankrác.

Nübling, D., Fahlbusch, F., & Heuser, R. (2015). Namen: Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen: Narr.

Oberpfalcer, F. (1932a). Přechylování jmen jako výraz rozdílu v pohlaví, I. Naše řeč, 16(7), 193–199. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2627

Oberpfalcer, F. (1932b). Přechylování jmen jako výraz rozdílu v pohlaví, II. Naše řeč, 16(8), 225–232. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2633

Oberpfalcer, F. (1932c). Přechylování jmen příponou -ice, I. Naše řeč, 16(9), 257–263. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2642

Oberpfalcer, F. (1932d). Přechylování jmen příponou -ice, II. Naše řeč, 16(10), 295–300. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2653

Oberpfalcer, F. (1933a). Přípona -yni, -yně při přechylování. Naše řeč, 17(1), 5–11. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2656

Oberpfalcer, F. (1933b). O příponě -ová. – Přechylování jmen značících mužská zaměstnání. – Přechylování názvů příbuzenských. – Přechylování mužských příjmení. – Přípona -ovka. – Přípona -ovna. Naše řeč, 17(3), 72–76. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2678

Paní doktor. (1922). Naše řeč, 6(9), 265–266. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1874

Paní ministryně. (1924). Naše řeč, 8(6), 167. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1135

Paní poslanec. (1920). Naše řeč, 4(10), 312–313. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=728

Paní poslanec. (1935). Naše řeč, 19(3), 94–96. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2962

Petr, J. (1980). Rada, nebo radová? Naše řeč, 63(5), 265–267. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6223

Přikryl, J. (1938). Členka a j. Naše řeč, 22(9), 288. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3339

Přikryl, J. (1945). Náměstkyně. Naše řeč, 29(9–10), 214–215. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3927

Rameš, V. (2000). Po kom se jmenujeme? Encyklopedie křestních jmen. Praha: Libri.

Schwarz, J. (1999). Die Kategorie der Weiblichkeit im Tschechischen: die Verwendung femininer und maskuliner Personenbenennungen für Frauen im Vergleich zum Deutschen. Praha: Filozofická fakulta.

Slečna doktor. (1918). Naše řeč, 2(5), 156–157. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=271

Slečna doktor. (1930). Naše řeč, 14(5), 108. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1718

Slečna doktor. (1931). Naše řeč, 15(5), 119. Retrived from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2333

Smetáčková, I., & Vlková, K. (Eds.). (2005). Gender ve škole - příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. Praha: Otevřená společnost. Retrieved from https://www.otevrenaspolecnost.cz/download-publication/821?publication=2955

Smetáčková, I. (Ed.). (2007). Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost. Retrieved from https://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/otevrenka/prosazovani-genderove-rovnosti/genderove-citlive-vedeni-skol.pdf

Smetáčková, I. (2016). Femininní a maskulinní označení: vliv na hodnocení prestiže. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 17(2), 81–92. Retrieved from https://www.genderonline.cz/uploads/7995bdecb1e13bfd1b917db0bb38cdef91017375_grpv-216-stat-smetackova-femininni-a-maskulinni.pdf

Širokovská, S. (2004). Dvojí překlad knihy D. H. Lawrence Milenec Lady Chatterleyové z perspektivy genderu. Naše řeč, 87(1), 14–24. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7758

Šmilauer, V. (1946). Ministra. Naše řeč, 30(9–10), 179. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3989

Šrámek, R. (2006). K jubileu Miloslavy Knappové. Naše řeč, 89(2), 103–104. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7888

Tušková, J. M., & Žižková, H. (2016). Postoje českých žen k přechylování příjmení. In L. Molnár Satinská & I. Valentová (Eds.), Prechyľovanie: Áno – nie? (pp. 119–133). Bratislava: Veda.

Učednice (1951). Naše řeč, 35(3–4), 77–78. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4233

Valdrová, J. (1996). Sexismus v německém jazyce a situace u nás. In D. Moldánová (Ed.), Žena – jazyk – literatura. Sborník z mezinárodní konference (pp. 288–291). Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně.

Valdrová, J. (1997). K české genderové lingvistice. Naše řeč, 80(2), 87–91. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7365

Valdrová, J. (1998). Kontrastivní genderová lingvistika: téma zviditelnění ženy v současném německé a českém jazyce. Disertační práce. Brno: FF MU.

Valdrová, J. (2001). Novinové titulky z hlediska genderu. Naše řeč, 84(2), 90–96. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7614

Valdrová, J. (2002). Linguistische und soziopolitische Aspekte der Movierung fremder weiblicher Familiennamen im Tschechischen. In J. van Leeuwen-Turnovcová et al. (Eds.), Wiener Slawistischer Almanach (Sonderband 55) (pp. 247–258). Wien: Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien.

Valdrová, J., Smetáčková, I., & Knotková-Čapková, B. (2005). Příručka pro posuzování genderové korektnosti učebnic. In B. Knotková-Čapková (Ed.), Ročenka katedry genderových studií FHS UK 03/04 (pp. 173–196). Praha: Fakulta humanitních studií UK.

Valdrová, J. (2005a). Jak jazyk zabíjí image odbornice. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 6(2), 1–3. Retrieved from https://www.genderonline.cz/uploads/4bd25679c2fcaac2ca403a0395672d458dc8d941_jak-jazyk-zabiji-image-odbornice.pdf

Valdrová, J. (2005b). Feministické vědecké aspekty překladu názvů osob. In M. Hrala (Ed.), Český překlad II (1945–2004) (pp. 367–379). Praha: FF UK.

Valdrová, J. (2008). „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“ Testy generického maskulina v českém jazyce. Naše řeč, 91(1), 26–38. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7976

Valdrová, J., Knotková-Čapková, B., & Paclíková, P. (2010). Kultura genderově vyváženého vyjadřování. Praha: MŠMT.

Valdrová, J. (2010). Genderová kultura projevu v českém jazykovém prostředí. In J. Valdrová, B. Knotková-Čapková & P. Paclíková (Eds.), Kultura genderově vyváženého vyjadřování (pp. 18–46). Praha: MŠMT.

Valdrová, J. (2013). Typologische Unterschiede zwischen Sprachen als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachkritik und Sprachpflege? In M. Nekula, K. Šichová & J. Valdrová (Eds.), Bilingualer Sprachgebrauch und Typologie: Deutsch – Tschechisch (pp. 141–158). Tübingen: Julis Groos Verlag.

Valdrová, J. (2015a). Gibt es eine feministische Linguistik in der tschechischen Sprachwissenschaft? In D. Scheller-Boltz (Ed.), New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies (pp. 293–305). Wiesbaden: Harrassowitz.

Valdrová, J. (2015b). Angela Merkelová, Elfriede Jelinek(ová) und Barbara Coudenhoveová-Kalergiová: Zum gegenwärtigen tschechischen Umgang mit weiblichen Familiennamen In P. Anreiter, E. Mairhofer & C. Posch (Eds.), Argumenta. Festschrift für Manfred Kienpointner zum 60. Geburtstag (pp. 565–575). Wien: Praesens Verlag.

Valdrová, J. (2016). Typological Differences between Languages as an Argument against Gender-fair Language Use?. In I. Jusová & J. Šiklová (Eds.), Czech Feminism. Perspectives on Gender in East Central Europe (pp. 270–283). Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Valdrová, J. (2017). Generické maskulinum. In P. Karlík, M. Nekula & J. Pleskalová (Eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Retrieved from https://www.czechency.org/slovnik/GENERICK%C3%89%20MASKULINUM

Valdrová, J. (2018a). Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Praha: SLON.

Valdrová, J. (2018b). Obourodá jména: Nenechte se odbýt! Prague Pride Magazin, Jaro 2018, 21.

Valdrová, J. (2019). K naléhavosti genderových analýz jazyka na příkladu genderonomastiky. In V. Sokolová & Ľ. Kobová (Eds.), Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe (pp. 450–464). Praha: FHS UK.

Věšínová, E. (1998). Úvaha na téma „Čeština a žena“. Naše řeč, 81(1), 21–28. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7418

Z našich časopisů (1922). Naše řeč, 6(1), 24–25. Retrieved from http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=1376

Downloads

Published

06.08.2020
Supporting Agencies
Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Palacký University Olomouc

How to Cite

Kolek, V., & Valdrová, J. (2020). Czech gender linguistics: Topics, attitudes, perspectives. Slovenščina 2.0: Empirical, Applied and Interdisciplinary Research, 8(1), 35–65. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.35-65

Issue

Section

Articles