At One’s Wits’ End with Language and Gender: Between Grammar and Ideology

  • Mojca Šorli Filozofska fakulteta UL, Inštitu za slovensko literaturo in literarne vede

Abstract

The present text revisits the public debate that followed the passing of “Decision 41” by the Senate of the Faculty of Arts, University of Ljubljana, on a language policy introducing gender-sensitive language use in the Faculty’s administrative documents. The debate attracted public attention and media interest for several months, culminating in a Round Table on Gender and Language, which took place at the UL Faculty of Arts almost exactly one year ago, on 23 October 2018. While re-evaluating the views expressed in the debate from a temporal distance, this paper is an attempt to continue the debate on gender categories and gender identities, focusing on androcentricity in language. In addition to highlighting the theoretical background that is (or should be) the driving force of the debate, we also performed a simple statistical analysis of the collected opinions and responses by media representation and gender representation. In the qualitative part of the analysis, we were primarily interested in which (apparent) expert and ideological oppositions fuelled the specific rhetoric and discourse adopted in the debate.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahačič, K. (2018). Janez Novak, študentka slovenščine. Delo (27. 5. 2018). Dostopno prek http://www.delo.si/novice/slovenija/janez-novak-studentka-slovenscine-54157.html (1. oktober 2019).

Antić Gaber, M. in Kuhar, R. (2018). Identitetna gibanja in politike spola in seksualnosti v Sloveniji. V R. Kuhar (ur.), Identitete na presečišču kriz (101–122). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Božič, K. (2018). Naš spol je ženski. Večer (31. 5. 2018). Dostopno prek https://www.vecer.com/na-ljubljanski-filozofski-fakulteti-nas-spol-je-zenski-6484191 (1. oktober 2019).

Butler, J. (1993). Bodies that Matter. London in New York: Routledge.

Dobrovoljc, H. in Stabej, M. (2019). Jezikovne izbire v slovenskih smernicah za spolno občutljivo rabo jezika. Slavistična revija, 67(2), str. 373–384.

Drnovšek Zorko, H. (2019). Razumevanje spolno nevtralne rabe jezika. (27. 3. 2019.) Dostopno prek https://www.cep.si/wp-content/uploads/2019/ 03/Perspectives_DZorko_27.3.2.pdf (1. oktober 2019)

Erlich, S. in King, R. (1992). Gender-Based Language Reform and the Social Construction of Meaning. Discourse and Society, 3(2), 151–166. doi: 10.1177/0957926592003002002

Formanowicz, M. M., Cisłak, A., Horvath, L. K. in Sczesny, S. (2015). Capturing socially motivated linguistic change: how the use of gender-fair language affects support for social initiatives in Austria and Poland. Front. Psychol. 6:1617. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01617 [Marie Curie Initial Training Network – Language, Cognition, and Gender, ITN LCG, http://www.itn-lcg.psy.unibe.ch/content/index_eng.html]

Gary, A. O. in Faigley, L. (1991). Language, Politics, and Composition: Noam Chomsky interviewed by Journal of Advanced Composition, 11(1). Dostopno prek https://chomsky.info/1991____/

Gastil, J. (1990). Generic pronouns and sexist language: the oxymoronic character of masculine generics. Sex Roles, 23(11), 629–643.

Godina Vuk, V. (2018a). Kako globoko so padli tovarišice in tovariši humanisti na FF. Fokuspokus (13. 6. 2018). Dostopno prek https://fokuspokus.si/article/3111?=kako-globoko-so-padli-tovarisice-in-tovarisi-humanisti-na-ff

Godina Vuk, V. (2018b). Praksa, ki izključuje. Obrazi (12. 7. 2018).

Gomboc, M. (2018). Izjava Komisije za enake možnosti na področju znanosti o primeru vključujoče prakse – uporabe ženskega slovničnega spola v pravnih aktih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 15. 11. 2018). Dostopno prek http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/novice/pdf/Izjava_Komisije_uporaba_zenske_spolne_oblike_v_pravilnikih_FF_UL.pdf

Gorjanc, V. (2018). Okrogla miza Jezik in spol na FF UL 23. 10. 2018. Dostopno prek https://www.youtube.com/watch?v=3DhQQzp0HzA

Haraway, D. (1991). Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature. New York: Routledge.

M. Hellinger in H. Bussmann (ur.). (2001). Gender across languages: the linguistic representation of women and men. Amsterdam, New York: John Benjamins.

Holmes, J. (1997a). Women, language and identity. Journal of Sociolinguistics, 2, 195–223.

Holmes, J. (1997b). Story-telling in New Zealand women's and men's talk. V R. Wodak (ur.), Gender, discourse and ideology, str. 263–293. London: Sage.

Jager, V. (2018). Strašni novi svet. Mladina (6. 7. 2018). Dostopno prek https://www.mladina.si/186361/strasni-novi-svet/

Jalušič, J. (2002). Kako smo hodile na feministično gimnazijo. Ljubljana: Založba /cf*.

Jogan, M. (2018). Izključevanje žensk iz ustvarjanja razumskosti. Dnevnik (18. 8. 2018). Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042836602/ slovenija/izkljucevanje-zensk-iz-ustvarjanja-razumskosti

Kalin Golob, M. (2018a). Okrogla miza Jezik in spol na FF UL 23. oktober 2018. Dostopno prek https://www.youtube.com/watch?v=3DhQQzp0HzA

Kalin Golob, M. (2018b). Intervju (V. Jager) v Mladini z dne 6. 7. 2018. Dostopno prek https://www.mladina.si/186361/strasni-novi-svet/

Kalin Golob, M. in Lengar Verovnik, T. (2019). Spol med družbo, jezikovno rabo in predpisom. Slavistična revija, 67(2), 385–394.

Kern, B. in Vičar, B. (2019). Jezik in transspolne identitete. Slavistična revija, 67(2), 413–422.

Kuhar, R. (2018a). Okrogla miza Jezik in spol na FF UL 23. 10. 2018. Dostopno prek https://www.youtube.com/watch?v=3DhQQzp0HzA

Kuhar, R. (2018b). Marija Novak, študent slovenščine (odziv na članek K. Ahačiča »Janez Novak, študentka slovenščine«). Spletna stran Filozofske fakultete (28. 5. 2018). Dostopno prek http://www.ff.uni-lj.si/node/11631

Kunst Gnamuš, O. (1994/95). Razmerje med spolom kot potezo reference in spolom kot slovnično kategorijo. Jezik in slovstvo, 40(7), 255–62.

Marinčič, M. (2018). Študentka, ki postane oče. Delo (9. 6. 2018). Dostopno prek http://www.delo.si/sobotna-priloga/studentka-ki-postane-oce-59105.html

Martyna, W. (1978). What Does ‘He’ Mean? Use of the Generic Masculine. Journal of Communication, 28(1), 131–138.

Marušič, L. (2018). Jezik in družbena neenakost: Metka je študentka in to bi rad postal tudi Janez. Dnevnikov objektiv. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042834413

Marvin, T. (2018a). Jezik in spol. Kvarkadabra. Dostopno prek https://kvarkadabra.net/2018/06/jezik-in-spol/

Marvin, T. (2018b). Jezik in spol. Delo. Dostopno prek https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/jezik-in-spol-67662.html

Marvin, T. (2019). O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini. Slavistična revija, 67(2), 151–158.

Metina lista. Dostopno prek https://metinalista.si/pregled-leta-2018-zenske-v-casopisnih-medijih/; https://metinalista.si/category/meta-dekleta/zenske_v_medijih/

Močnik, R. (2018). Okrogla miza Jezik in spol na FF UL 23. 10. 2018. Dostopno prek https://www.youtube.com/watch?v=3DhQQzp0HzA

Močnik, R. (2019). Identitetna politika na univerzi. Slavistična revija, 67(2), 355–360.

Motchenbacher, H. (2010). Language, Gender and Sexual Identity: Poststructuralist Perspectives. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Motschenbacher, H. (2016). A poststructural approach to structural gender linguistics. V J. Abbou in F. H. Baider (ur.), Gender, Language and the Periphery: Grammatical and social gender from the margins (65–88). Amsterdam, Philadelphia: Benjamins.

Moulton, J., Robinson, G. M. in Elias, C. (1978). Sex Bias in Language Use: ‘Neutral’ Pronouns That Aren’t. American Psychologist, 33(11), 1032–1036.

Muršič, R. (2018). Ženski spol na filozofski fakulteti. Dnevnik (5. 6. 2018). Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042824518

Novak, A. B. (2018a). Okrogla miza Jezik in spol na FF UL 23. 10. 2018. Dostopno prek https://www.youtube.com/watch?v=3DhQQzp0HzA

Novak, A. B. (2018b). Izjava komisije za slovenščino v javni rabi. Komisija za slovenščino v javni rabi. Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Orešnik, J. (2015). Naravna skladnja. SAZU. RAZRED ZA FILOLOŠKE IN LITERARNE VEDE, 65.

Plahuta Simčič, V. (2018). Odpravljal naj bi seksizem, zbuja pa neslane kvante. Dnevnik (30. 5. 2018). Dostopno prek http://www.delo.si/ novice/slovenija/odpravljal-naj-bi-seksizem-zbuja-pa-neslane-kvante-55465.html

Sarrasin, O., Gabriel, U. in Gygax, P. (2012). Sexism and attitudes toward gender-neutral language. The case of English, French, and German. Swiss J. Psychol, 71, 113–124. doi: 10.1024/1421-0185/a000078

Sczesny, S., Formanowicz, M. in Moser, F. (2016). Can Gender-Fair Language Reduce Gender Stereotyping and Discrimination? Frontiers in Psychology. Language Sciences. Dostopno prek https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2016.00025/full

Slavistična revija (67(2), posebna številka). Dostopno prek https://srl.si/ojs/srl/issue/view/2019-2

Služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo: Nomotehnične smernice za področje pravnih predpisov (2004/2008/2018). Dostopno prek https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVZ/f50d0f6d15/ Nomotehnicne_smernice-2018.pdf

Smolej, M. (2019). Anormativizem in dileme normativne slovnice. Slavistična revija, 67(2), 179–188.

Stabej, M. (2018a). Okrogla miza Jezik in spol na FF UL 23. 10. 2018. Dostopno prek https://www.youtube.com/watch?v=3DhQQzp0HzA

Stabej, M. (2018b). Očitek, da posegamo v slovenski jezik, je iz trte izvit Mladina (Intervju, M. Horvat). Dostopno prek https://www.mladina.si/185878/dr-marko-stabej-ocitek-da-posegamo-v-slovenski-jezik-je-iz-trte-izvit/

Šauperl, M. in Jeram, J. (2018). Smernice za spolno občutljivo rabo jezika. SSEM. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Šorli, M. (2018a). Okrogla miza Jezik in spol na FF UL 23. 10. 2018. Dostopno prek https://www.youtube.com/watch?v=3DhQQzp0HzA

Šorli, M. (2018b). Lepo je, da smo vključevalni, nerodno pa, da smo to zgolj takrat, ko nam ustreza. Metina lista (12. 6. 2018). Dostopno prek https://metinalista.si/lepo-je-da-smo-vkljucevalni-nerodno-pa-da-smo-to-zgolj-takrat-ko-nam-ustreza/

Šribar, R. (2010). Interne smernice za spolno občutljivo rabo jezika. Ljubljana: Komisija za ženske v znanosti.

Šribar, R. (2018a). Okrogla miza Jezik in spol na FF UL 23. 10. 2018. Dostopno prek https://www.youtube.com/watch?v=3DhQQzp0HzA

Šribar, R. (2018b). Šale z jezikom in o njem so lahko duhovite, če ga najprej vzameš zares. Dnevnik (16. 6. 2018). Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042825826/mnenja/odprta-stran/sale-z-jezikom-in-o-njem-so-lahko-duhovite-ce-ga-najprej-vzames-zares

Šribar, R. (2018c). (Ne)odgovorna znanost: svoboda dela in verjetje v režim. Dialogi, 10(2018). Dostopno prek http://www.aristej.si/slo/PDF/ Dialogi%2010%2018%20Uvod.pdf

Štumberger, S. (2018): Transspolnost v slovenščini: Bomo nekoč pisali »povabili_e so ga_jo k sodelovanju«? Portal PLUS. Dostopno prek https://www.portalplus.si/2668/uvajanje-podcrtaja-za-izrazanje-spolne-nebinarnosti/

Štumberger, S. (2019). Neumnosti s spolom: Aktivisti bi zdaj spreminjali pravopis, uvajali obvezno uporabo ženskega spola. Portalplus (6. 6. 2019). Dostopno prek https://www.portalplus.si/3285/posvet-o-spoljenju/

Transakcija. (2017). Priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti (6. 11. 2017). Dostopno prek http://transakcija.si/medijski-prirocnik/pogosti-primeri-slabih-praks-in-spostljive-alternative/

Tuldava, J. (1998). Probleme un Metoden der quantitativ-systemischen Lexicologie [1987 v ruskem izvirniku]. Trier: Wissenschaftlicher Verlag.

Vidovič Muha, A. (2019). Spol – jezikovni sistem in ideologija. Slavistična revija, 67(2), 127–137.

Wikiverza (2018). Izražanje spolne nebinarnosti. Pregled prispevkov po datumu objave. Dostopno prek https://sl.wikiversity.org/wiki/ Izra%C5%BEanje_spolne_nebinarnosti

Wilson, E. in Ng, S. H. (1988). Sex Bias in Visual Images Evoked by Generics: A New Zealand Study. Sex Roles, 18(3/4), 159–168.

Zimman, (2014). The Discursive Construction of Sex. V L. Zimman in dr. (ur.), Queer Excursions (str. 13–34). Oxford: Oxford University Press.

Žagar, Ž. I. in Milharčič Hladnik, M. (1996). Nekaj izhodiščnih prizadevanj za odpravo seksistične rabe jezika. V L. Bogovič in Z. Skušek (ur.), Spol: Ž (str. XX–YY). Ljubljana: Studia Humanitatis.

Žele, A. (2019). Spol v predikaciji. Slavistična revija, 67(2), 141–149.

Published
2019-12-31
How to Cite
ŠorliM. (2019). At One’s Wits’ End with Language and Gender: Between Grammar and Ideology . Slovenščina 2.0: Empirical, Applied and Interdisciplinary Research, 7(2), 45-74. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2019.2.45-74