Gender specification of Polish nouns naming people: language system and public debate arguments

  • Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak Adam Mickiewicz University, Poznań
Keywords: feminization, gender morphology, Polish, inclusive language, public debate, gender policy

Abstract

Changes in language practices take place against a backdrop of social pressures for greater gender equality. The topic of the current paper concerns the grammatical and social complexities of a language reform for gender fair representation in the Polish context. The “socially-motivated” language reform, which aims to enhance social equality, is underpinned but also challenged by the language systemon the one hand and by public debate on the other. Therefore, grammatical constraints afforded by the language system need to be investigated in the context of the social attitudes to gender relations in Poland as well as attitudes to the proposed linguistic innovations. It is our aim here to reflect upon the current social debate about the process of ongoing language change, more specifically to consider the relevant linguistic and social arguments. These arguments used are discussed, as revealed in a close analysis of a range of texts of varying genre, social reach and significance, written as a reaction to usage dilemmas often faced by the speakers. The texts were collected between January 2014 and November 2019.  The paper concludes with suggestions of the best policy to deal with a highly controversial socio-linguistic issue.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Doroszewski, W. (1948): Rozmowy o języku. Warszawa: Radiowy Instytut Wydawniczy.
Gender in the Global Research Landscape: Analysis of research performance through a gender lens across 20 years, 12 geographies, and 27 subject areas. 2017. Report by Elsevier. https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/265661/ElsevierGenderReport_final_for-web.pdf
Formanowicz, M.M., Cisłak A., Horvath L.K. and Sczesny, S. (2015): Capturing socially motivated linguistic change: how the use of gender-fair language affects support for social initiatives in Austria and Poland. Frontiers in Psychology 31/6: 1617. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01617
Hellinger, Marlis and Anne Pauwels. (2007): Language and Sexism. In M. Hellinger and A. Pauwels (eds.). Handbook of Language and Communication: Diversity and Change: 651-675. Berlin: Walter de Gruyter.
Hołojda-Mikulska, K. (2016): Dyskusje o feminatywach na łamach „Języka Polskiego” w latach 1945-1989. Język Polski, 2: 89-97.
Johnson, I. P. (2019): Gender neutral wording is making German ridiculous, asserts association. Deutsche Welle News. https://www.dw.com/en/gender-neutral-wording-is-making-german-ridiculous-asserts-association/a-47801450
AUTHOR, A. (2018): »Szanowna Pani Ministro! My, niżej podpisani, polscy intelektualiści, badacze i badaczki kultury (…)« – obserwując zmianę językową. In U. Okulska-Łukawska, U. Topczewska and A. Jopek-Bosiacka (eds.) Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej - In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015): 235-258.Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.
AUTHOR, A. and J. Pawelczyk (2014): Language and gender research in Poland: An overview. In J. Holmes, M. Meyerhoff and S. Ehrlich (eds.) The Handbook of Language, Gender and Sexuality: 355–377. London: Wiley Blackwell.
Kłosińska, K. (2009) Przechodzieńka nie przejdzie. Polityka 25.08.2009.
Łaziński, M. (2006): O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Łaziński, M. (2007). Poradnia językowa PWN: Ginekolożka, naukowczyni i in., at: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/ginekolozka-naukowczyni-i-in;7882.html (date of access: 11.10.2019)
Małocha-Krupa, A. (2013): Feminizacja współczesnego języka polskiego. In A. Małocha-Krupa, K. Hołojda, P. Krysiak, W. Pietrzak. (2013. Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych: 93-99. Warszawa: Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.
Małocha-Krupa, A. (2018a): Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
Małocha-Krupa, A. (2018b): Opis leksykograficzny feminatywum. (Nie)możliwości zobiektywizowania. In M. Bańko and H. Karaś (eds.) Miedzy teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii, vol. 1. 151-165. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Obrębska-Jabłońska, A. (1949): O żeńskich formach tytułów i nazw zawodów. Poradnik Językowy 4: 1-4.
Obrębska-Jabłońska, A. (1951): Pani doktor za granicą. Język Polski XXXI: 180-182.
Paprzycka, K. (2009): Feministyczny głos przeciw feminizacji form męskich. Portal Racjonalista at: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6662 (date of access: 11.10.2019)
Pauwels, A. (2003): Linguistic sexism and feminist linguistic activism. In J. Holmes and M. Meyerhoff (eds.), The handbook of language and gender: 550-570. Oxford: Basil Blackwell.
Popič, D. and Gorjanc, V. (2018): Challenges of adopting gender-inclusive language in Slovene. Suvremena lingvistika 86: 329-350.

Pusch, L. (1984): Das Deutsche als Mannersprache. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Pusch, L. (1990): Alle Menschen werden Schwestern: Feministische Sprachkritik. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Scheller-Boltz, D. (2017): The feminisation of Russian and Polish: A feminist idea? Or a real tendency in language? HCC (Lviv), 84-90.
Sczesny, S. et al. (2016): “Can gender fair language reduce gender stereotyping and discrimination?”, Frontiers in Psychology 7: 25.
Skutnabb-Kangas, T. 2000. Linguistic genocide in education – or worldwide diversity and human rights? Mahwah: Lawrence Erlbaum.
Szpyra-Kozłowska, Jolanta. (2019a): „Premiera”, „premierka” czy „pani premier”? Nowe feminatywy w badaniu ankietowym. Język Polski 2: 22-40.
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=780107

Szpyra-Kozłowska, Jolanta. (2019b): “Feminitives in Polish: A study in linguistic creativity and tolerance. In A. Bondaruk and K. Jaskuła (eds.). All around the word: papers in honour of Bogdan Szymanek on his 65th birthday. 339-364. Lublin: Wydawnictwo KUL.

West, J. D. et al. (2012): The Role of Gender in Scholarly Authorship, PLOS One 8(7). doi: 10.1371/journal.pone.0066212

Woźniak, E. (2014): Język a emancypacja, feminizm, gender. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego LX: 295-312.

Wtorkowska, M. (2019): O żeńskich formach nazw zawodów, tytułów i stanowisk w języku polskim. Slavistična revija, 67(2): 223-232. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-10.
Published
2019-12-31
How to Cite
Kiełkiewicz-JanowiakA. (2019). Gender specification of Polish nouns naming people: language system and public debate arguments. Slovenščina 2.0: Empirical, Applied and Interdisciplinary Research, 7(2), 141-171. https://doi.org/10.4312/slo2.0.2019.2.141-171