[1]
M. Orožen, “Knjižna norma in umetniški jezik v časovnem razvoju”, linguistica, vol. 15, no. 1, pp. 115–132, Nov. 1975.