ToporišičJ. Naglasna znamenja v Bohoričevih Zimskih uricah 1584. Linguistica, v. 45, n. 1, p. 151-158, 31 Dec. 2005.