Orožen, M. (1975). Knjižna norma in umetniški jezik v časovnem razvoju. Linguistica, 15(1), 115–132. https://doi.org/10.4312/linguistica.15.1.115-132