(1)
Torkar, S. Preface. linguistica 2015, 55, 9-11.