(1)
Skubic, M. L’estructuració De l’oracío Composta En El Tirant Lo Blanc. linguistica 1989, 29, 137-145.