(1)
Gacoin-MarksF. Vladimir Levstik in Francoski Jezik Pred Letom 1941. linguistica 2005, 45, 173-182.