»Kommunikation und Kybernetik in Einzeldarstellungen”. Herausgegeben von H. Wolter und W. D. Keidel. Band 2: Structural Linguistics and Human Communication. An Introduction into the Mechanism of Language and the Methodology of Linguistics By Bertil Malmbe

  • Žarko Muljačić

Abstract

Za razliku od priručnika istog pisca New Trends in Linguistics. An Orientation, Stockholm-Lund 1964 (koji predstavlja dotjerani i ažurirani prijevod švedskog originala iz 1959. god. i o kome v. recenziju koju smo objavili u »ZFLMS« X, Novi Sad 1967, str. 181-188), ova je odlična monografija namijenjena uzem krugu čitalaca koji već imaju dovoljnih znanja iz lingvistike i fonetike ili iz društvenih i prirodnih nauka, kojima su od koristi tekovine i metode suvremene lingvistike (psihologija, fonijatrija, logoterapija, metodika učenja stranih jezika, nauka o komunikacijama i sl.). Autor, ugledni romanist i profesor fonetike na sveučilištu u Lundu, a od nedavna i na Sorbonni, svijestan je opasnosti da će lingvistika, prikazana prvenstveno kao znanost koja studira jezično komuniciranje ljudi, nužno morati da se pozabavi i vrlo širokim krugom problema pa će tako neka poglavlja ispasti za jedne čitaoce prekomplicirapa a za druge preelementarna. Drugačije međutim nije moglo biti ako se željelo na relativno malenom prostoru prikazati tako različite pojmove kao sto su fonemi i značenje, decibeli i jezicna promjena, knjizevni stil i govorne smetnje. Metodski pristup gradi i kompozicija sasvim su drugačiji nego u New Trends in Linguistics. Dok su tamo poglavlja posvečena pojedinim lingvističkim školama i pravcima (a samo indirektno i nekim skupinama problema ukoliko se neka škola uglavnom njiina bavila), ova je monografija obrađena problemski.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
1966-12-01
How to Cite
Muljačić Žarko. (1966). »Kommunikation und Kybernetik in Einzeldarstellungen”. Herausgegeben von H. Wolter und W. D. Keidel. Band 2: Structural Linguistics and Human Communication. An Introduction into the Mechanism of Language and the Methodology of Linguistics By Bertil Malmbe. Linguistica, 8(1), 115-116. https://doi.org/10.4312/linguistica.8.1.115-116
Section
Reviews