(1)
Tomc, K. Medea by Dane Zajc. Keria 2006, 8, 61-71.