(1)
TomcK. Medea by Dane Zajc. Keria 2006, 8, 61-71.