Homerski motivi v Kavafisovi pesmi »Priamova pot ponoči«

Dragica Fabjan Andritsakos

Povzetek


Članek obravnava homerske motive v pesmi »Priamova pot ponoči« sodobnega grškega pesnika Konstantina P. Kavafisa. Gre za eno od desetih pesmi z mitološko tematiko.
Članek v prvem delu primerja Kavafisov pristop k obravnavi motiva, ki se nanaša na 24. spev Iliade in obravnava Priamovo pot k Ahilu. Ob tem se dotika tudi vprašanja Kavafisovih virov: se pesnik opira na starogrški izvirnik ali na prevod v novo grščino? V drugem delu članek podrobneje analizira mesta v pesmi, ki se tesno navezujejo na ep, v zaključku pa osvetli Kavafisov odmik od mita, ki je najbolj radikalen v zaključku pesmi.

Ključne besede


grška književnost, poezija, Konstantin P. Kavafis, homerski motivi

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/keria.18.2.31-46

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Dragica Fabjan Andritsakos

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 1580-0261
ISSN (spletna izdaja): 2350-4234