“The Basics of Latin Terminology in Pharmacy” at the High School of Pharmacy, Cosmetics, and Medicine in Ljubljana

  • Nevenka Medija Srednja zdravstvena šola Ljubljana Poljanska c. 61 SI–1000 Ljubljana
Keywords: Latin language, secondary schools, pharmacy

Abstract

Z ukinitvijo latinščine v programu kozmetični tehnik (s  šolskim le- tom 1999/2000) in v programu farmacevtski tehnik (s šolskim letom 2001/2002) se je na Srednji šoli za farmacijo, kozmetko in zdravstvo v Ljubljani pojavila potreba po ponovni uvedbi latinščine, tako s strani profesorjev strokovnoteoretičnih predmetov, npr. farmakognozije, farmacevtske kemije in farmacevtske tehnologije, kot tudi s strani dijakov. 

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2006-07-30
How to Cite
Medija, Nevenka. 2006. “‘The Basics of Latin Terminology in Pharmacy’ at the High School of Pharmacy, Cosmetics, and Medicine in Ljubljana”. Keria: Studia Latina Et Graeca 8 (1), 105-9. https://doi.org/10.4312/keria.8.1.105-109.
Section
Pedagogical and Methodological Contributions