Wallace, L. “Dual Portraits of the Deceased in Yangqiaopan M1, Jingbian, Shaanxi”. Asian Studies, vol. 7, no. 2, June 2019, pp. 203-19, doi:10.4312/as.2019.7.2.203-219.