[1]
L. Wallace, “Dual Portraits of the Deceased in Yangqiaopan M1, Jingbian, Shaanxi”, AS, vol. 7, no. 2, pp. 203–219, Jun. 2019.