[1]
WallaceL., “Dual Portraits of the Deceased in Yangqiaopan M1, Jingbian, Shaanxi”, AS, vol. 7, no. 2, pp. 203-219, Jun. 2019.