Wallace, L. (2019) “Dual Portraits of the Deceased in Yangqiaopan M1, Jingbian, Shaanxi”, Asian Studies, 7(2), pp. 203–219. doi: 10.4312/as.2019.7.2.203-219.