Wallace, L. (2019). Dual Portraits of the Deceased in Yangqiaopan M1, Jingbian, Shaanxi. Asian Studies, 7(2), 203–219. https://doi.org/10.4312/as.2019.7.2.203-219