[1]
KrižanA., „Prepričevalni mehanizem enoglasnih izjav v reklamnih oglasih“, ars, let. 14, št. 1, str. 171-185, jun. 2020.