[1]
ZupančičB., „Arhitekturni jezik Jožeta Plečnika v izbranih delih njegovega ljubljanskega opusa“, ars, let. 13, št. 2, str. 245-267, dec. 2019.