[1]
JerebR., „Mesto in prostori spomina: primer Idrije“, ars, let. 13, št. 1, str. 219-233, avg. 2019.