[1]
U. Kastelic Vukadinović, „Potujitveno prevajanje kulturnega besedja v romanu Smrt Artemia Cruza“, ars, let. 11, št. 2, str. 29-43, dec. 2017.