[1]
SelišnikI., „Mateja Sedmak in Zorana Medarič (ur.): Med javnim in zasebnim. Ženske na trgu dela“, ars, let. 2, št. 1, str. 140-143, jul. 2008.