[1]
A. Zupan Sosič, „Socializem in socialna empatija v Cankarjevem romanu Na klancu“, ars, let. 15, št. 1, str. 157–169, jul. 2021.