Molek, N. (2017) „Procesi identitete in uporaba slovenskega jezika med slovenskimi priseljenci v Argentini in njihovimi potomci“, Ars & Humanitas, 11(2), str. 293–310. doi: 10.4312/ars.11.2.293-310.