KrižanA. Prepričevalni mehanizem enoglasnih izjav v reklamnih oglasih. Ars & Humanitas, v. 14, n. 1, p. 171-185, 23 jun. 2020.