ZupančičB. Arhitekturni jezik Jožeta Plečnika v izbranih delih njegovega ljubljanskega opusa. Ars & Humanitas, v. 13, n. 2, p. 245-267, 26 dec. 2019.