Kastelic VukadinovićU. (2017). Potujitveno prevajanje kulturnega besedja v romanu Smrt Artemia Cruza. Ars & Humanitas, 11(2), 29-43. https://doi.org/10.4312/ars.11.2.29-43