(1)
KrižanA. Prepričevalni Mehanizem Enoglasnih Izjav V Reklamnih Oglasih. ars 2020, 14, 171-185.