(1)
ZupančičB. Arhitekturni Jezik Jožeta Plečnika V Izbranih Delih Njegovega Ljubljanskega Opusa. ars 2019, 13, 245-267.