(1)
JerebR. Mesto in Prostori Spomina: Primer Idrije. ars 2019, 13, 219-233.