(1)
Toporišič, T. Drame Moči in Nemoči Spomina in Spominjanj (Beckett, Jovanović, Semenič). AH 2018, 12, 218-231.