(1)
MarušičB. Ugledališčenje Spominov Na Primeru Pahorjevih Romanov Spopad S Pomladjo in Nekropola. ars 2018, 12, 176-187.