(1)
LahM. Medkulturno Skozi čas: Medkulturne Vsebine V učbenikih francoščine Kot Tujega Jezika. ars 2012, 6, 103-116.