(1)
Marinčič, M. Avtorski »pečat« in Umetnostni Ekskluzivizem V antični Poeziji. ars 2014, 8, 25-41.