[1]
Selišnik, I. 2010. Alja Adam, Jana Drašler, Katarina Župevc, Neža Mrevlje, Špela Kalčić: Ženske na robu. Ars & Humanitas. 4, 1-2 (dec. 2010), 269–272. DOI:https://doi.org/10.4312/ars.4.1-2.269-272.