Ontološki status živali

Dekonstrukcija antropocentrične metafizike

Avtorji

  • Tadej Pirc Univerza v Leipzigu, Nemčija
  • Medina Baskar Weber

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.1.183-195

Ključne besede:

ontologija živali, antropocentrična metafizika, esencialistična ontologija, metafizični obrat, diferencialna ontologija

Povzetek

V članku pretresava temelje prevladujoče težnje filozofije po izključitvi živali iz ontologije ter podvomiva v predpostavke o domnevni drugačnosti in superiornosti ljudi. Ontološki status živali preučiva od začetkov zahodne filozofije do pomembnih premikov v miselnosti na tem področju v 20. stoletju, začenši s Heideggerjevim metafizičnim obratom od biti-pri-zavesti do uprostorjene tubiti. Posebno pozornost posvetiva Derridaju, ki se je izčrpno ukvarjal z vprašanjem živali in s svojim drugačnim diskurzom v razpravo vnesel nove možnosti alternativnega mišljenja ontologije živali. Tematike živali se lotevava z ontološkega vidika ter rešitve iščeva v rekonceptualizaciji ontološke strukture in ne zgolj skozi prizmo etike. Enega izmed možnih pristopov k problemu odkrivava v Deleuzovi diferencialni ontologiji, ki v nasprotju z esencialistično vzpostavlja heterogeno in nehierarhično ontološko celoto.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aristotel, Nikomahova etika, Ljubljana 2002.

Calarco, M., Zoographies: The Question of the Animal from Heidegger to Derrida, New York 2008.

Calarco, M., On the Separation of Human and Animal, 2015, poskus dostopa 12. 11. 2020. https://stanfordpress.typepad.com/blog/2015/09/on-the-separation-of-human-and-animal.html.

Deleuze, G., Po čem prepoznamo strukturalizem?, v: Sodobna literarna teorija (ur. Pogačnik, A.), Ljubljana 1995, str. 41–64.

Deleuze, G., Desert Islands and Other Texts (1953–1974), Los Angeles 2004.

Derrida, J., The Animal That Therefore I Am, New York 2008.

Descartes, Meditacije, Ljubljana 2004.

Donaldson, S. idr., Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights, Oxford 2013.

Ferry, L., Novi ekološki red. Drevo, žival, človek, Ljubljana 1999.

Garner, R., The Political Theory of Animals Rights, Manchester 2005.

Gorman, C., The Undecidable: Jacques Derrida and Paul Howard, Newcastle upon Tyne 2015.

Granger, H., Aristotle’s Natural Kinds, Philosophy 64/248, 1989, str. 245–247.

Grondin, J., Derrida and the Question of the Animal, Cités 30/2, 2007, str. 31–39.

Grušovnik, T., Etika živali: o čezvrstni gostoljubnosti, Koper 2016.

Grušovnik, T., Nelagodna bližina: smrtnost živali in človeka, v: Pojmovanja živalskih smrti: antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete (ur. Vičar, B.), Koper 2020, str. 73–87.

Harrison, P., Descartes on Animals, The Philosophical Quarterly 42/167, 1992, str. 219–227.

Heidegger, M., Evropski nihilizem, Ljubljana 1995a.

Heidegger, M., Uvod v metafiziko, Ljubljana 1995b.

Heidegger, M., Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, Frankfurt 2004.

Heidegger, M., Bit in čas, Ljubljana 2005.

Hey, J. idr., Regarding the Confusion between the Population Concept and Mayr’s »Population Thinking«, The Quarterly Review of Biology 86/4, 2011, str. 253–264.

Latour, B., Reassembling the Social, Oxford 2005.

Lestel, D. idr., The Animal Outside the Text, Angelaki 19/3, 2014, str. 187–196. Malebranche, N., Oeuvres complètes, Pariz 1958–1970.

Nietzsche, F., Tako je govoril Zaratustra, Ljubljana 1984.

Nietzsche, F., Volja do moči: poskus prevrednotenja vseh vrednot, Ljubljana 2004a.

Nietzsche, F., Jutranja zarja, Ljubljana 2004b.

Parmenid, Fragmenti, Maribor 1995.

Passmore, J., The Treatment of Animals, Journal of the History of Ideas 36/2, 1975, str. 195–218.

Phelps, N., The Longest Struggle: Animal Advocacy from Pythagoras to PETA, New York 2007.

Reszitnyk, A., Animals and Philosophy: from Anaximander and Aristotle to Heidegger and Derrida, 2012, poskus dostopa 12. 11. 2020. https://reszita.wordpress.com/2012/09/07/animals-and-philosophy-from-anaximander-and-aristotle-to-heidegger-and-derrida/.

Rollin, B., The metaphysics of anthropocentrism: A review of Paul Ehrenfield’s »The Arrogance of Humanism« and Mary Midgley’s »Beast and Man«, International Journal for the Study of Animal Problems 2/2, 1981, str. 75–80.

Salkever, S., Animal Minds and Human Morals, Bryn Mawr Classical Review 10/2, 1994, poskus dostopa 12. 11. 2020. https://bmcr.brynmawr.edu/1994/1994.10.02.

Scheler, M., Položaj človeka v kozmosu, Ljubljana 1998.

Schopenhauer, A., Svet kot volja in predstava, Ljubljana 2008.

Singer, J., All Too Human: »Animal Wisdom« in Nietzsche’s Account of the Good Life, Between the Species 14/1, 2011, str. 18–39.

Steiner, G., Anthropocentrism and Its Discontents: The Moral Status of Animals in the History of Western Philosophy, Pittsburgh 2010.

Thronton, A., This is how many animals we eat each year, 2019, poskus dostopa 20. 10. 2020. https://www.weforum.org/agenda/2019/02/chart-of-the-day-this-is-how-many-animals-we-

eat-each-year/.

Timofeeva, O., The History of Animals: A Philosophy, London 2018.

Wey, L., Logos und ousia: Sein und Sprache bei Aristoteles, Berlin 2014.

Prenosi

Objavljeno

20.07.2021

Kako citirati

Pirc, T., & Baskar Weber, M. (2021). Ontološki status živali: Dekonstrukcija antropocentrične metafizike. Ars &Amp; Humanitas, 15(1), 183–195. https://doi.org/10.4312/ars.15.1.183-195