Kratka kulturna biografija grafitov in likovne ulične umetnosti ter razlikovanje med njima na podlagi teorije družbenega življenja stvari

Avtorji

  • Helena Konda

DOI:

https://doi.org/10.4312/ars.15.1.213-228

Ključne besede:

družbeno življenje stvari, kulturna biografija stvari, grafiti, street art, poblagovljenje

Povzetek

Prispevek metodološko izhaja iz socialne zgodovine umetnosti. Uvodoma je predstavljena tipologija grafitov in likovne ulične umetnosti s poudarkom na dihotomiji jezikovnega in likovnega načina uličnega izražanja. Pri dosedanjem pojasnjevanju razlike med grafiti in likovno ulično umetnostjo je v strokovnih in drugih krogih pretežno uporabljena deskriptivna metoda. Splošno razumevanje je, da je druga oblika vizualna nadgradnja prve, pri razčlenjevanju po fizičnih lastnostih, vsebini in obliki pa je veliko prekrivanja, ker sta morfološka sloga obeh podobna. Prispevek interpretativno pojasnjuje razliko med njima, in sicer z vpletenostjo v družbena razmerja, na podlagi tradicionalnega razlikovanja dveh tipov menjave – darovanja in trgovine. Analiza izhaja iz teorije družbenega življenja stvari Arjuna Appaduraija. Različne razvojne stopnje grafitov so klasificirane po kategorijah različnih vrst blaga in strnjene v kratko kulturno biografijo po modelu Igorja Kopytoffa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Literatura

Andrews, G. F., Architectural graffiti and the Maya elite, University of Texas Libraries, Austin 1980.

Appadurai, A., The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 1986.

Appadurai, A., The Thing Itself, Public Culture 18 (1), 5–21, Duke University Press, Durham 2006.

Binsbergen, W. M. J. van, Commodification: Things, agency, and identities: Introduction, Lit Verlag, Leiden 2006, str. 9–51.

Chang, J., Can’t stop won’t stop: A history of the hip-hop generation. Picador, St. Martin’s Press, New York 2011.

DeTurk, S., »The Banksy Effect«: The Rise of Street Art, v: Contemporary Visual Culture, Popular Culture Association/American Culture Association Annual Conference, 2014.

Dundes, A., »Here I Sit — A Study of American Latrinalia«. University of California, Kroeber Anthropological Society Papers, Berkeley 1965.

Ferletic, A., »Propagandni in politično-propagandni napisi ter grafiti na Primorskem v letih pred, med in po drugi svetovni vojni«, Zgodovinski časopis 61, 2007, str. 113–140.

Hauser, A., Filozofija umetnostne zgodovine. Meridian Books, Cleveland, New York 1963.

Hvala, T., »Enajsta šola« aktivizma. Feministični in lezbični grafiti v Ljubljani«, v Časopis za kritiko znanosti, letnik 36, številka 231/232, 2008, str. 158–167.

Johnson, K., »Writing Was on the Wall, and Some Still Remains«, New York Times, 7. februar 2014, str. 23.

Konda, H., Grafiti v Ljubljani: Zgodovina, grafitarji, mesto. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2017.

Kopytoff, I., »The cultural biography of things: commoditization as process«, v Appadurai, A. (ur.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 1986, str. 64–92.

Lüdecke, H., Grundlagen der Skatologie, v: Anthropophytéia 7, 1907, str. 316–328.

Maler, T., »Mémoire sur l’état de Chiapa (Mexique)«, v Revue d’Ethnographie III, 1883, str. 295–342.

Mauss, M., The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, Cohen and West LTD, London 1966.

Reisner, R. in Wechsler, L., Encyclopedia of Graffiti. Macmillan Publishing Co., Inc, New York 1974.

Reisner, R., Graffiti: Two Thousand Years of Wall Writing. Frederick Muller Limited, London 1974.

Riha, R., Badiou, Marx in analiza vrednostne forme blaga, Filozofski vestnik, letnik 38 (1),

, str. 153–169.

Slovar izrazov, v: Časopis za kritiko znanosti, letnik 36, številka 231/232, 2008, str. 20–24.

Stiplovšek, Miroslav, Milica Kacin-Wohinz, Prvi antifašizem v Evropi. Primorska 1925–1935. Koper: Založba Lipa, 1990. Zgodovinski časopis, 44, št. 4 (1990), str. 651–652.

Tempest, G. M., Anti-Nazism and the Ateliers Populaires: The Memory of Nazi Collaboration in the Posters of Mai ’68. Diplomsko delo (BA). Univerza v Kaliforniji, Berkeley 2008.

*******

Viri

Alonso, A., Urban graffiti on the city landscape. Prispevek na konferenci Western Geography Graduate Conference. San Diego State University, San Diego, 14. februar 1998.

Blakemore, E., There’s an Invader in the International Space Station. An Invader mosaic has found its way to space. Smithsonian.com, 13. 4. 2015.

Kordic, A., »Blek Le Rat Interview: Stencil Master at the Milanese Wunderkammern Widewals«. http://www.widewalls.ch/blek-le-rat-interview-2016/, 20. 5. 2016.

Pixo (2009), brazilski dokumentarni film o gibanju »pichação« v São Paulu. Režija: Roberto T. Oliveira in João Wainer.

Style Wars (1983), dokumentarni film o pojavu subkulture hiphopa v New Yorku v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih 20. stoletja. Režija: Tony Silver.

Wild Style in (oba 1983), igrani film o grafitarjih iz južnega Bronxa v času razcveta hiphopa. Režija: Charlie Ahearn.

Pop Shop. Predstavitev spletne trgovine Keitha Haringa. https://pop-shop.com/pages/keith-haring-pop-shop-history, pridobljeno: 15. 5. 2020.

The Banksy Effect. Posnetek prispevka programa CNN o učinku uličnega umetnika Banksyja na trg umetnin. https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=o6Jdc_BW_Z8&feature=emb_title, pridobljeno: 20. 5. 2020.

Prenosi

Objavljeno

20.07.2021

Kako citirati

Konda, H. (2021). Kratka kulturna biografija grafitov in likovne ulične umetnosti ter razlikovanje med njima na podlagi teorije družbenega življenja stvari. Ars &Amp; Humanitas, 15(1), 213–228. https://doi.org/10.4312/ars.15.1.213-228