Politične moškosti na Kranjskem v 19. stoletju

  • Irena Selišnik Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: moškosti, 19. stoletje, politika, zgodovina, spomini

Povzetek

V prispevku se bom osredotočila na razmerje med politiko in moškostjo. Politika je bila v 19. stoletju moški svet in posledično so se razvile specifične oblike politične hegemone moškosti. Na podlagi virov bom identificirala in predstavila razvoj dveh oblik hegemone politične moškosti in politične alternativne moškosti na Kranjskem. Med liberalno in katoliško/konzervativno moškostjo ter alternativno delavsko/socialdemokratsko moškostjo je tako obstajalo kar nekaj razlik v različnih vrednotah, pa tudi v vsakodnevnih praksah (prepoznane v ravnanju s telesom (brkih, bradah, obleki) in ravnanjih (dvoboji in odnos do žensk)). Vsaka je predstavljala drugačno razumevanje v odnosu do sveta in dela, od individualnega do timskega dela, od drznosti do discipliniranosti. Članek temelji na spominih političnih akterjev, objavah iz periodičnih časopisov ter simbolnih prezentacijah moških teles na razglednicah in fotografijah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Viri

Anonimn., Oglasi, Gorenjec: političen in gospodarski list, 6. 4. 1907, str. 6.

Anonimn., Dr. Krek v Ljubljani, Slovenec, 18. 4. 1911, str. 1–2.

Anonimn., Narodna noša v Čehih, Vrtec: slovenski mladini, 1. 8. 1887, str. 139–140.

Anonimn., Politična vzgoja, Mladost, 3. 6. 1911, str. 85–86.

Anonimn., Shod v Spod. Logatcu, Slovenski narod, 6. 10. 1902, str. 1–2.

Bezenšek, A., O moškej bradi, Slovenski narod, 11. 2. 1975, str. 1–2.

Finžgar, F., Izbrana dela, 7. knjiga. Leta mojega popotovanja, Celje 1962.

Golouh, R., Pol stoletja spominov. Panorama političnih bojev slovenskega naroda, Ljubljana 1966.

Gradnik, A., Zbrana dela. Knjiga 5, Maribor 2008.

Hribar, I., Moji spomini. I. del. Ljubljana 1983.

Jeglič, A., Jegličev dnevnik. Znanstvenokritična izdaja. Celje in Ljubljana 2015.

Kopač, J., O preteklih dneh, Pod lipo, 15. 8. 1925, str. 126–127.

Lampe, E., Dnevniški zapiski dr. Evgena Lampeta (1898–1917), Ljubljana 2007.

Pazler, A., Besedica o srenjskih volitvah, Kmetijske in rokodelske novice, 20. 3. 1861, str. 94.

Šuklje, F., Iz mojih spominov. I. del, Ljubljana 1926.

Šuklje, F., Iz mojih spominov. I. del, Ljubljana 1988.

Šuklje, F., Iz mojih spominov. II. del, Ljubljana 1995.

Šuklje, F., Sodobniki, mali in veliki. III. del, Ljubljana 2010.

Vošnjak, J., Spomini, Ljubljana 1982.

Žorga, M., Most, Ljubljana 2015.

***

Literatura

Antić Gaber, M. in drugi, Politične moškosti v Sloveniji. Časopis za kritiko znanosti 45, št. 267, 2017, str. 35–61.

Armengol, J. M. (ur.), Embodying Masculinities. Towards a History of the Male Body in U.S. Culture and Literature, New York 2013.

Blaschke, O., The Unrecognised piety of Men. Strategies and success of the remasculinisation campaign around 1900, v: Christian Masculinity. Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries (ur. Wernered, Y. M.), Leuven 2011, str. 21–46.

Connell, R., Moškosti, Ljubljana 2012.

Cvirn, J., »Sapralot! To bo pa močan strel«. K zgodovini dvoboja na Slovenskem, Zgodovina za vse 1, št. 1, 1994, str. 33–43.

Cvirn, J., K zgodovini homoseksualnosti na Slovenskem ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja, Acta Histriae 12, št. 1, 2004, str. 231–239.

Evans, R. J., The Pursuit of Power. Europe 1815–1914, Sabon 2016.

Globočnik, D., Stereotipi v karikaturi, v: Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino. Zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije (ur. Ferenc, M. idr.), Ljubljana 2006, str. 221–230.

Hagemann, K., »Be Proud and Firm, Citizens of Austria!« Patriotism and Masculinity in Texts of the »Political Romantics« written during Austria‘s Anti-Napoleonic Wars, German Studies Review 29, št. 1, 2006, str. 41–62.

Hanisch, E., Der Verlust der Bärte. Zur politischen Kultur der Wendehälse, v: »Dürfen‘s denn das?« Die fortdauernde Frage zum Jahr 1848 (ur. Brix, E.), Dunaj 1999, str. 249–254.

Hanisch, E., Männlichkeiten. Eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts, Wien, Köln in Weimar 2005.

Kimmel, M. S., The History of Men, New York 2005.

Knific, B., Vprašanje narodne noše na Slovenskem. Njen razvoj od srede 19. stoletja do 2. svetovne vojne, Etnolog. Nova vrsta 13, št. 1, 2003, str. 435–468.

Lukan, W., Zgodovinopisje o Slovenski ljudski stranki: Obdobje od začetkov do konca Kraljevine Jugoslavije leta 1941, v: Historični seminar 4 (ur. Kokole, M. idr.), Ljubljana 2003, str. 189–208.

Maxwell, A., Patriots Against Fashion Clothing and Nationalism in Europe’s Age of Revolutions, London 2014.

Maxwell, A., The Nation as a »Gentleman’s Agreement«: Masculinity and Nationality in Nineteenth-century Hungary, Men and Masculinities 18, št. 5, 2015, str. 536–558.

Melik, V., Volitve na Slovenskem, Ljubljana 1965.

Mosse, G. L., The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity, New York in Oxford 1998.

Oldstone Moore, C., Mustaches and Masculine Codes in Early Twentieth-Century, America Journal of Social History 45, št. 1, 2011, str. 47–60.

Oldstone Moore, C., Of Beards and Men, Chicago in London 2017.

Pleterski, J., Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925. Pot prvaka slovenskega političnega katolicizma, Ljubljana 1998.

Selišnik, I. in Verginella, M., Women as National Activists on the Margin of Habsburg Monarchy during the long 19. century (članek v procesu objave).

Selišnik, I., Vstop množic v polje političnega na prelomu dvajsetega stoletja, v: Historični seminar 12 (ur. Šter, K. idr.), Ljubljana 2016, str. 65–85.

Smolej, V., Meškova surka, Jezik in slovstvo 9, št. 2/3, 1964, str. 80–82.

Stergar, R., Dr. Ivan Šušteršič proti grofu Jožefu Antonu Barbu-Waxensteinu. Dvoboj, ki ga nikoli ni bilo, v: Zbornik Janka Pleterskega (ur. Luthar, O. idr.), Ljubljana 2003, str. 203–212.

Stergar, R., Vojski prijazen in zaželen garnizon: ljubljanski častniki med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno, Ljubljana 1999.

Tosh, J., Hegemonic masculinity and the history of gender, v: Masculinities in Politics and War. Gendering Modern History (ur. Dudink, S. idr.), Manchester 2008, str. 41–60.

Tosh, J., The History of Masculinity: An Outdated Concept?, v: What is Masculinity? Historical Dynamics from Antiquity to the Contemporary World (ur. Arnold, H. J. idr.), London 2011, str. 17–34.

Objavljeno
2020-06-24
Kako citirati
SelišnikI. (2020). Politične moškosti na Kranjskem v 19. stoletju. Ars & Humanitas, 14(1), 253-267. https://doi.org/10.4312/ars.14.1.253-267