Islam v imaginaciji Zahoda in pouk zgodovine

  • Dragan Potočnik Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: učbeniki za zgodovino, pouk zgodovine, islam, krščanstvo, islamska civilizacija, American Textbook Council

Povzetek

Islamska civilizacija je bila v srednjem veku mogočna kulturna in politična sila. V številnih vidikih je pomembno vplivala na kulturni, znanstveni in politični razvoj Evrope ter navdihovala številne zahodne raziskovalce in popotnike, zlasti v 19. in zgodnjem 20. stoletju. V odnosu do islamske civilizacije sodobni zahodni diskurz izraža veliko mero strahu in nezaupanja. Razlogi za tako stanje so med drugim v nepoznavanju islama ter v neobjektivnem pisanju o tej civilizaciji. Za bolj uravnotežen diskurz o islamu sta potrebna poznavanje in civilizacijski dialog.
Prispevek obravnava diskurz o islamski civilizaciji v povezavi s slovenskimi in ameriškimi učbeniki. V slovenskih učnih načrtih za zgodovino je v 7. razredu islamski civilizaciji namenjena le izbirna tema. Spričo množice izbirnih tem to pomeni, da se zaradi drugih zanimivih tem le redki učitelji odločijo za obravnavo islamske civilizacije. V ameriškem kontekstu pa so učbeniki kritizirani zaradi naklonjenosti islamu. Pristop, ki ga priporoča American Textbook Council, ne pripomore k razumevanju in spoštovanju islamske civilizacije, ker islam v določeni meri enači s fundamentalizmom in nanj meče senco krivde stereotipnih obtožb.
V članku zagovarjamo stališče, da je tak pristop destruktiven, kajti javnost na podlagi stereotipov in nepoznavanja islam vse pogosteje identificira z ekstremističnim fundamentalizmom. Takšno podajanje zgodovine islama bi odnose med islamom in Zahodom v bodoče utegnilo le še poslabšati.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bakali, N., Islamophobia: understanding anti-Muslim racism through the lived experiences of Muslim youth, Rotterdam 2016.

Bower, B., Lobdell, J., History Alive! The Medieval World and Beyond, El Camino Real 2005.

Cesari, J., Why the West Fears Islam: An Exploration of Muslims in Liberal Democracies, New York 2013.

Dokl, U., Islam in ameriški učbeniki, Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Maribor 2011.

Esposito, J. L., The Future of Islam, New York 2013.

Essa, A., Ali, O., Muslimanski doprinos renesansi, Sarajevo 2016.

Ghasemi, M., Esfahan the never-ending Splendour, Esfahan 2011.

Hannun, M., Spaan, S., When Europe loved Islam, FM, 5. maj 2016, https://foreignpolicy.com/2016/05/05/when-europe-loved-islam-interwar-weimar- republic-wilmersdorf-mosque/ (pridobljeno 25. 1. 2020).

Hattstein, M., Delius, P., Islam. Art and Architecture, Cologne 2000.

Janša, O., Mihelič, D., Stari in srednji vek: učbenik za 7. razred devetletke, Ljubljana 2004.

Karahasan, D., Intervju s Hujsenović K., 24ur.com, 26. 1. 2019, https://www.24ur.com/novice/slovenija/intervju-karahasan.html (pridobljeno 27. 1. 2020).

Kayhan International, The Land of Poetry, 14. 10. 1971, str. 40.

Krumpak, A., Novi vek – Zgodovina za 8. razred osnovne šole, Ljubljana 2016.

Krumpak, A., Naš vek: 20. in 21. stoletje v Sloveniji in svetu: zgodovina za 9. razred osnovne šole, Ljubljana 2018.

Lah, M., Neevropska zgodovina v slovenskih učbenikih in učnih načrtih za zgodovino: Primerjava vsebin pred osamosvojitvijo Slovenije in danes, Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Maribor 2011.

Lunde, P., Islam - Brief History, London 2005.

Potočnik, D., Zgodovina, učiteljica življenja, Maribor 2009.

Potočnik, D., Iran, dežela med Perzijo in islamom, Maribor 2015.

Potočnik, D., Predstave in podobe o Orientu in islamu, Maribor 2020.

Program osnovna šola. Zgodovina. Učni načrt, Programi in učni načrti v osnovni šoli, zadnjič posodobljeno 27. 2. 2020, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna- sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_zgodovina.pdf (pridobljeno 6. 1. 2019).

Rice, D., Islamska umetnost, Beograd 1968.

Said, E. W., Orientalism, London 2003.

Sewall, G. T., Islam in the Classroom: What the Textbooks Tell Us, New York 2008a.

Sewall, G. T., Textbook Lies about Islam, New York 2008b.

Spielvogel, J., World History: Modern Times, New York 2005.

Tamimdari, A., A History of Persian Literature, Teheran 2002.

Toynbee, A. J., Islam and the Western World, Asia, The American Magazine of the Orient, feb. 1923, str. 83–88, 132, 134, 137.

Velajati, A., Istorija kulture i civilizacije islama i Irana, Beograd 2016.

Objavljeno
2020-06-24
Kako citirati
PotočnikD. (2020). Islam v imaginaciji Zahoda in pouk zgodovine. Ars & Humanitas, 14(1), 201-213. https://doi.org/10.4312/ars.14.1.201-213