Prepričljivi plakati

Multimodalna analiza slovenskih državnozborskih volitev leta 2018

  • Maiken Ana Kores
Ključne besede: Slovenija, državnozborske volitve, multimodalna analiza, politična analiza diskurza, politični plakati, politični slogani

Povzetek

V luči pojava skrajno desne in populistične retorike v Evropi, ki je bila zlasti posledica migrantske krize leta 2015, ter rasističnega in ksenofobnega diskurza, ki je bil premnogokrat odgovor nanjo, članek podaja multimodalno analizo političnih sloganov in plakatov slovenskih strank, ki so na državnozborskih volitvah leta 2018 osvojile parlamentarne sedeže. Volitve so bile namreč poleg osredotočanja na problematike, lastne slovenski politični krajini, prežete z govorom o tem, kako se spopasti z izzivi, s katerimi se sooča Evropa. Cilj raziskave je preučiti, katerih jezikovnih in vizualnih sredstev so se posluževale stranke na najrazličnejših straneh političnega spektra in ali bi lahko za nekatere elemente dejali, da so značilni za določeno politično usmerjenost. Kratkemu pregledu slovenskih strankarskih dinamik in pogojev, ki so pripomogli k njihovemu razvoju, sledi analiza političnih kampanj strank. Zavzemši držo politične analize diskurza se prvi del osredotoča na leksikalne in skladenjske odločitve strank v političnih sloganih in na podporno slikovno gradivo, medtem ko je drugi del namenjen jezikoslovni analizi načina, kako politične stranke v svojih predvolilnih programih naslavljajo pet glavnih tem: pokojnine, korupcijo, finance, zdravstvo in varnost. Njihova stališča in razlike med njimi glede na politično usmerjenost so ponazorjene z izbranimi izseki iz strankarskih programov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adam, F., Tomšič M., The Dynamics of Elites and the Type of Capitalism: Slovenian Exceptionalism?, Historical Social Research / Historische Sozialforschung: Political and Functional Elites in Post-Socialist Transformation: Central and East Europe since 1989/90 37, 2012, pp. 53–70.

Campbell, V., Lee B., Party Branding: A Case Study of Online Political Posters in: Political Marketing and the 2015 UK General Election (ed. D. G. Lilleker and M. Pack), 2016, pp. 49–65.

Enyedi, Z., Mölder, M., Populisms in Europe Leftist, rightist, centrist and paternalist–nationalist challengers in: Trumping the Mainstream: The Conquest of Democratic Politics by the Populist Radical Right (ed: L. E. Herman and J. Muldoon), 2019, pp. 54–103.

Harvey, D., A Brief History of Neoliberalism, Oxford 2005.

Jou, W., Left–Right Orientations and Ideological Voting in New Democracies: A Case Study of Slovenia, Europe-Asia Studies 63 (1), 2011, pp. 27–47.

Kress, G., Leeuwen, T., Reading Images: The Grammar of Visual Design, New York 2006.

Leeuwen, T. van, Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis, New York 2008.

Lirola, M. M., Multimodal analysis of a sample of political posters in Ireland during and after the Celtic Tiger, Revista Signos. Estudios de lingüística, 2016, pp. 246–267.

Margulies, B., The future of the liberal party family: a survey of new liberal parties and other trends, Rivista Italiana di Scienza Politica, 2014, pp. 1–31.

McGregor, S., Neoliberalism and health care, International Journal of Consumer Studies, 2001, pp. 82–89.

Morse, A. J., The Effect of Popular Opinion on Campaign Slogans—an Illustration, Public Opinion Quarterly, 1949, pp. 507–510.

Novelli, E., Themes, Styles, and Tendencies of the European Political Poster. Analysis of the 2009 and 2014 European Election Campaigns in: Election Posters Around the Globe (ed. C. Holtz-Bacha and B. Johansson), 2017, pp. 91–114.

Stepanov, S., Multimodal Discourse Analysis of Serbian Election Posters, in: Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja: zbornik radova (ed. B. Mišić Ilić and V. Lopičić), Niš 2016, pp. 521–539.

Tiran, J., Urbano proti ruralnemu: (nov) razcep v slovenskem političnem prostoru?, Teorija in praksa, 2015, pp. 271–290.

Vreese, C. H. de., Second-Rate Election Campaigning? An Analysis of Campaign Styles in European Parliamentary Elections, Journal of Political Marketing, 2009, pp. 7–19.

***

DeSUS, 2018, Predvolilni program stranke DeSUS. https://desus.si/wp-content/uploads/2018/05/Program-DeSUS.pdf (Accessed 7 Mar. 2019).

Državna volilna komisija, Državna volilna komisija, 3 June 2018, https://dvk-rs.si/arhivi/dz2018/#/rezultati.

Košak, K., Kampanja SDS spominja na Orbanovo. Dnevnik, 28 May 2018, https://www.dnevnik.si/1042822396 (Accessed 9 Apr. 2020).

Košir, I., Kako potujejo laži. Mladina, 30 Mar. 2018. https://www.mladina.si/184861/kako-potujejo-lazi/ (Accessed 15 June 2019).

Levica, 2018, Program stranke levica za državnozborske volitve 2018. Levica. http://www.levica.si/wp-content/uploads/2018/04/Levica-volilni-program-2018.pdf (Accessed 9 Apr. 2020).

Levica, 2018, Blaginja za vse, ne le za peščico: Program stranke Levica za državnozborske volitve 201, http://www.levica.si/wp-content/uploads/2018/04/Levica-volilni-program-2018.pdf (Accessed 6 May 2019).

LMŠ, 2018, Program – načrt dela – Stranka LMŠ. https://www.strankalms.si/o-stranki/program-nacrt-dela/ (Accessed 3 Mar. 2019).

Mekina, B., Orbán že neposredno financira SDS. Mladina, 25 May 2018, https://www.mladina.si/185643/orb-n-ze-neposredno-financira-sds/ (Accessed 13 June 2019).

NSi, N.Si misli resno: 15 rešitev za Slovenijo med 15 najboljših držav sveta. Volilni program 2018–2020. NSi, http://www.nsiplus.si/wp-content/uploads/NSi_misli_resno_www.pdf (Accessed 4 Mar. 2019).

Petrovčič, P., Slovenija ni samo Jože, Mladina, 25 May 2018, https://www.mladina.si/185650/slovenija-ni-samo-joze/ (Accessed 25 Sep. 2019).

SD, Nova vizija in cilj za Slovenijo - SD, https://socialnidemokrati.si/nova-vizija-in-cilji-za-slovenijo/ (Accessed 6 Mar. 2019).

SDS TV, 2018, Slovenijo bomo postavili na prvo mesto! #SDSzate. https://www.youtube.com/watch?v=K-JAot5pK24 (Accessed 6 Apr. 2020).

SDS, 2018, SDS Zate – Aplikacije v Googlu Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=si.panmap.sdszate&fbclid=IwAR0pkW92Xv7r_kkHjXneeKAC51RQBHg07EQClldFkYO4eCWGh88cJ8_tO20 (Accessed 6 Apr. 2020).

SDS, 2018, SDS Zat, https://www.sds.si/search/node?keys=zate (Accessed 6 Apr. 2020).

SDS, 2018, Zemljevid, https://www.sds.si/zemljevid (Accessed 6 Apr. 2020).

SDS, Program ZATE - Manj za davke, več za vas! https://www.sds.si/zate/program/manj-za-davke-vec-za-vas (Accessed 2 Mar. 2019).

SDS, Program ZATE - SDS za cenejše in dostopnejše zdravstvo za vse. https://www.sds.si/zate/program/ceneje-in-dostopnejse-zdravstvo-za-vse (Accessed 2 Mar. 2019)

SDS, Program ZATE - Za pravično sojenje, https://www.sds.si/zate/program (Accessed 2 Mar. 2019)

SDS, SDS na področju notranjih zadev, https://www.sds.si/sites/default/files/documents/Za%20policijo%20ne%20bo%20več%20privilegiranih%20skupin%20ali%20privilegiranih%20oseb.pdf (Accessed 5 Mar. 2019)

SDS, Zemljevid, 2019, https://www.sds.si/zemljevid (Accessed 25 June 2019).

SMC, 2018, Bolje za vse: Program Stranke modernega centra 2018-2022, https://www.strankasmc.si/wp-content/uploads/2018/05/Program-SMC_2018-2022-Končni.pdf. (Accessed 6 Mar. 2019).

SNS, 2016, Čistopis dopolnjenega in aktualiziranega programa Slovenske nacionalne stranke, sprejetega na 10. kongresu stranke Na Otočcu, 7. maja 2016. Slovenska Nacionalna Stranka. https://www.sns.si/wp-content/uploads/Program-SNS-2016_FINAL.pdf (Accessed 4 Mar. 2019).

Stranka Alenke Bratušek, Odločni. Izkušeni. Program 2022. Slovenija uspešnih in zadovoljnih ljudi, https://www.sab.si/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-23-AB-Program-Web.pdf (Accessed 6 Mar. 2019).

Žerdin, A., Portret tedna: Dušan Semolič. Delo, 6 Oct. 2017, https://www.delo.si/sobotna/portret-tedna-dusan-semolic.html (Accessed 9 Apr. 2020).

Objavljeno
2020-06-23
Kako citirati
KoresM. A. (2020). Prepričljivi plakati. Ars & Humanitas, 14(1), 105-124. https://doi.org/10.4312/ars.14.1.105-124