Mahmoud Darwish in Tanure Ojaide

Pesnika občutenja izgnanstva in predstavnika zatiranih narodov

  • Ghada A. Mohammad Open Educational College, Ninive, Irak
  • Wafaa A. Abdulaali Univerza v Mosulu, Irak
Ključne besede: izgnanstvo, pesnik izgnanstva, zatiranje, domovina, razseljenost, izguba

Povzetek

Darwish, narodni pesnik Palestine, in Ojaide, glas Nigerije, imata sposobnost oblikovati sporočilo, vizijo in mnenje za svoj narod. Oba sta intelektualca, ki se odzivata na potrebe svoje skupnosti. Oba izhajata iz dežel, podvrženih različnim političnim, ekonomskim in družbenim prevratom. Zatiranim narodom sta navdih v njihovem boju proti režimom, ki jim odrekajo pravico do srečnega in mirnega življenja.
Darwish je doživel mnogo selitev, ki so ga spremenile v utelešenje izgnanstva, tako eksistenčnega kot metafizičnega, onkraj zunanjega in metaforičnega, v njegovem notranjem odnosu s samim seboj in pesništvom. Njegova poezija izgnanstva je odsevala družbeno-politično vzdušje pod izraelsko okupacijo. Njegova poezija je tako orožje v boju za svobodo in neodvisnost. Podobno se poezija, ki jo piše Ojaide, ukvarja s krizami njegove domovine, delte Nigra. Ojaide pripada generaciji nigerijskih pisateljev, ki so svoje književno delo pojmovali kot orožje proti družbeni nepravičnosti in kot način upora proti imperializmu. Zanj obstaja neposredna povezava med književnostjo in družbenimi ustanovami. Iz tega pojmovanja izhaja, da sta glavni nalogi književnosti kritičnost do teh ustanov in podpiranje družbenih sprememb.
Cilj tega prispevka je oba pesnika predstaviti kot pesnika izgnanstva s poudarkom na njunih izkušnjah izgnanstva, in sicer na primeru pesmi, ki izražajo njun zunanji in notranji občutek razseljenosti. Prispevek osvetli tudi koncepte doma in brezdomstva. Pri tem se osredotoči na njuno globoko hrepenenje po pripadnosti in vztrajnost pri ponovnem pridobivanju domovine, do katere čutita globoko navezanost in zvestobo. Njune besede so terapevtsko sredstvo za premoščanje praznine ob odsotnosti fizične domovine. Prispevek opozori tudi na nekatere razlike v njunem odnosu do izgnanstva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bowman, G., “Country of Words”: Conceiving the Palestinian Nation from the Position of Exile, in: The Making of Political Identities (ed. Laclau, E.), London 1994, pp. 138-170.

Coates, N., Pakistan Loses a Fighter in Democracy, in: Reflections on Benazir Bhutto (ed. Laghari, J.), Karachi 2008, pp. 68-70.

Darwish, M., The Music of Human Flesh (transl., ed. Johson-Davies, ), Washington 1980.

Darwish, M., Diwan Mahmoud Darwish, Baghdad 2000.

Darwish, M., The Almond Blossom and Beyond (transl. Shaheen, M.), Massachusetts 2009a.

Darwish, M., If I were Another (transl. Joudah, F.), New York 2009b.

Hadidi, S., Mahmoud Darwish the Genuine Different: Studies and Certificates, Amman 1999.

Hoberek, A., Why Multiculturalism Still Matters, Twentieth Century Literature 51 no. 3, Fall 2005, pp. 378-384.

Jameson, F., Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and other Science Fictions, London and New York 2005.

Mattawa, K., When the Poet is a Stranger: Poetry and Agency in Tagore, Walcott, and Darwish, Ph.D. dissertation, Duke University 2009.

Nwagbara, U., Art of Resistance: Negation, Ojaide and the Remaking of the Niger Delta, African Identities 10 no. 1, Feb. 2012, pp. 77-93.

Oguibe, O., Exile and the creative imagination, Portal Journal of Multidisciplinary International Studies, Vol. 2, No. 1, 2005, <https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=297915335482822;res=IELHSS> ISSN: 1449-2490.], pp. 1-17 (Accessed 27 Jan. 2020).

Ojaide, T., The Endless Song, Lagos 1989

Ojaide, T., The Blood of Peace and Other Poems, Oxford 1991.

Ojaide, T., Delta Blues & Home Songs, Ibadan 1997.

Ojaide, T., When It No Longer Matters Where You Live, Calabar 1998.

Ojaide, T., Examining Canonisation in Modern African Literature, Asiatic: IIUM Journal of English Language & Literature 3, no. 1., June 2009, pp. 1-20.

Ojaide, T., The Beauty I Have Seen: A Trilogy, Lagos 2010.

Okunoye, O., Alterity, Marginality and the National Question in the Poetry of the Niger Delta, Cahier d’Etudes Africaines, 2008, pp. 413-436.

Olaoluwa, S. S., From the Local to the Global: A Critical Survey of Exile in Recent African Poetry. Nebula 4, no. 2, June 2007, pp. 223-252.

Olaoluwa, S. S., Where Do We Go from Here? Niger Delta, Crumbling Urban scape and Migration in Tanure Ojaide’s When It No Longer Matters Where You Live, Nordic Journal of African Studies 18 Feb. 2009, pp. 175-195.

Rahman, N., Literary Disinheritance: The Writing of Home in the Work of Mahmoud Darwish and Assia Djebar, Lanham 2008.

Said, E., Reflections on Exile, in: Reflections on Exile and Other Essays, Cambridge, Massachusetts, 2000, pp. 173-187.

Sawah, al-F., Ishtar’s Mystery. The Feminized Godhead and the Origin of Religion and Legend, Damascus 1996.

Udhari, al-.A., (ed., transl.), A Bilingual Anthology of Arabic Poetry (of poets Adonis, Darwish M., Quasim al-S.,) London 2005.

Vest, L. J., Perverse and Necessary Dialogues in African Philosophy, Thought and Practice: A Journal of the Philosophical Association of Kenya 1, no. 2, Dec. 2009, pp. 1-23.

Zid, M., Mahmoud Darwish’s Poetics of Desire: Visions and Revisions, Asian Journal of Social Sciences & Humanities 3, no. 3, August 2014, pp. 49-58.

Objavljeno
2020-06-23
Kako citirati
MohammadG. A., & AbdulaaliW. A. (2020). Mahmoud Darwish in Tanure Ojaide. Ars & Humanitas, 14(1), 41-53. https://doi.org/10.4312/ars.14.1.41-53