Ponavljanje kot sredstvo besednega in psihološkega nasilja v zasliševalnih prizorih v sodobni drami

  • Tomaž Onič Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
  • Nastja Prajnč Kacijan
Ključne besede: ponavljanje, ponovna pojavitev, besedno nasilje, psihološko nasilje, sodobna drama

Povzetek

Psihološke in verbalne pritiske, s katerimi so pogosto prežeti prizori zasliševanja v nekaterih dramskih delih iz obdobja po drugi svetovni vojni, dramatik pogosto doseže z različnimi slogovnimi sredstvi. Med njimi sta ponavljanje in ponovna pojavitev, ki kot besedni figuri ustrezata naravi zloveščih zasliševanj, na katerih zasliševalci (pogosto nelogična) vprašanja zastavljajo znova in znova – včasih zato, da bi od žrtve izsilili določene informacije, večinoma pa zato, da bi zlomili njen odpor. Ta ponavljajoča se vprašanja ali njihovi deli stopnjujejo napetost in krepijo nadvlado govorca, ki žrtev ustrahuje, ponižuje ali kako drugače degradira. Pričujoči prispevek se osredinja na tiste primere ponovitev in ponovnih pojavitev, ki znatno prispevajo k ustvarjanju takšnih situacij in odnosov v sodobni drami. Nadalje raziskava analizira tradicionalne iteracijske vzorce ter jih kategorizira glede na potencialno intenzivnost represije in figurativni vzorec ponovitve. Primeri so prevzeti iz iger Arthurja Millerja, Harolda Pinterja in Draga Jančarja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Burke, M., ed., The Routledge Handbook of Stylistics, Abingdon, New York 2014.

Cuddon, J.A., The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, London etc. 1999.

Curl, T.S., Practices in Other-Initiated Repair Resolution: the Phonetic Differentiation of ‘Repetitions’, Discourse Processes 39 (1), 2005, p. 1–43.

de Beaugrande, R., Coincidence in Translation: Glory and Misery Again, Target 3 (1), 1991, pp. 17–53.

de Beaugrande, R., Dressler, W. U., Introduction to Text Linguistics, London, New York 2001.

de Brea, D., Po motivih drame Draga Jančarja Disident Arnož in njegovi. SNG Drama, Ljubljana 2015, https://www.drama.si/repertoar/delo?id=2024.

Green, G.. On ‘Too’ and ‘Either’ and Not Just ‘Too’ and ‘Either’ Either, in: Papers from the 4th Regional Meeting (eds. Darden, B. et al.), Chicago 1968, pp. 22–39.

Jančar, D., Disident Arnož in njegovi, in Blodníki: tri igre (ed. Rupel, D.), Maribor 1982, pp. 9–81.

Kusovac, O., Pralas, J., Repetition as Trapped Emotion in Tennessee Williams’s The Glass Menagerie, Studia Anglica Posnaniensia 51/4, 2016, pp. 29–51.

Martin, J.R., White, P.R.R., The Language of Evaluation: Appraisal in English, New York 2005.

Miller, A., The Crucible, London 1987.

Onič, T., Prajnč Kacijan, N., “A Fool, a Fool, I Met a Fool I’ th’ Forest”: Recurrence in Jaques’ Monologues from As You Like It and the Slovene Translations, in: Od jezika k filozofiji in nazaj: Festschrift ob 75-letnici Dunje Jutronić (eds. Borstner, B. et al.), Maribor 2019, pp. 131–146.

Pinter, H., The Birthday Party, in: Plays 1, London 1996, pp. 14–87.

Plemenitaš, K., Krajnc Ž., The implicitness of race in American political discourse: A study of Barack Obama’s rhetoric, Annales, Series Historia et Sociologia, 28 (2), 2018, pp. 309–325.

Podreka, J., Odsotnost spolno zaznamovane perspektive v sodobnih razpravah o nasilju nad ženskami, Ars & Humanitas, 12 (1), 2018, pp. 26–55.

Quinn, E., A Dictionary of Literary and Thematic Terms, New York 2006.

Short, M., Exploring the Language of Poems, Prose and Plays, London 2013.

Simpson, P., Stylistics: A Resource Book for Students, London 2004.

Szondi, P., Teorija sodobne drame, Ljubljana 2000.

Šporčič, A., The (Ir)Relevance of Science Fiction to Non-Binary and Genderqueer Readers, ELOPE: 15 (1), 2018, pp. 51-67.

Tannen, D., Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse, Cambridge 2007.

Trupej, J., Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino, Slavistična revija 63 (1), 2015, pp. 17–28.

Trupej, J., Avoiding Offensive Language in Audio-Visual Translation: A Case Study of Subtitling from English to Slovenian, Across Languages and Cultures, 20 (1), 2019, pp. 57–77.

Wales, K., A Dictionary of Stylistics, London, New York 2014.

Zaviršek, D., Ženska kot grešni kozel: oblike nasilja v neopatriarhatu, Ars & Humanitas, 12 (1), 2018, pp. 11–25.

Zupan, S., Repetition and Translation Shifts, ELOPE 3 (1/2), 2006, pp. 257–268.

Objavljeno
2020-06-23
Kako citirati
OničT., & Prajnč KacijanN. (2020). Ponavljanje kot sredstvo besednega in psihološkega nasilja v zasliševalnih prizorih v sodobni drami. Ars & Humanitas, 14(1), 13-26. https://doi.org/10.4312/ars.14.1.13-26