Pomen individualnih spominov izseljencev pri interpretaciji slovenskega izseljenstva

  • Mojca Ilc Klun Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: slovensko izseljenstvo, diaspora, migracije, biografsko-narativni metodološki pristop, življenjske zgodbe, spomini

Povzetek

Slovensko izseljenstvo je velikokrat predstavljeno s splošnim orisom, v katerem prevladujejo faktografski podatki in statistična dejstva, medtem ko so iz teh opisov individualne izkušnje in spomini izseljencev izpuščeni. V raziskavi, ki smo jo z uporabo biografsko-narativnega metodološkega pristopa izvedli med slovenskimi izseljenci iz Združenih držav Amerike, Kanade in Avstralije, so nas zanimale življenjske zgodbe in spomini tistih, ki so se iz Slovenije izselili sami, in tistih, katerih predniki so se izselili iz Slovenije. S pomočjo življenjskih zgodb in spominov lahko slovensko izseljenstvo predstavimo tako, da bomo lahko bolje razumeli tudi globalne migracijske procese. V prispevku so v treh doživetih resničnih življenjskih zgodbah slovenskih izseljencev predstavljeni njihovi individualni spomini ter predstave o njihovem izvornem okolju, domovini in novem socialnem okolju priselitve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-08-20
Kako citirati
Ilc KlunM. (2019). Pomen individualnih spominov izseljencev pri interpretaciji slovenskega izseljenstva. Ars & Humanitas, 13(1), 174-190. https://doi.org/10.4312/ars.13.1.174-190
Področje
Študije