Recipročnost individualnega in kolektivnega spomina. Pisma nemškega vojaka iz druge svetovne vojne

  • Sabine Buchwald
Ključne besede: druga svetovna vojna, koroški Slovenci, vojna pošta, kulturni spomin, individualni in kolektivni spomin

Povzetek

Predmet prispevka je recipročnost individualnega in kolektivnega spomina na primeru pisne zapuščine v obliki vojnih pisem, dnevnika in spominov Franca Buchwalda, nemškega vojaka z avstrijske Koroške. Teoretična uvrstitev besedil in drugih virov omogoča proučevanje pisem v javnem diskurzu in določa njihovo izpovedno moč. Znanstveno zanimanje sprašuje po literaturi, ki prevzema vlogo nosilca kulture, ter po družbeno-kulturnih procesih, ki se v besedilih med drugim izražajo prek medbesedilnega navezovanja. V ospredju so pogoji nastajanja vojne pošte in s tem povezano znanstveno zanimanje, ki išče odgovore na vprašanja razvoja in izražanja kulturnega spomina Franca Buchwalda ter ohranjanja moralnih načel in vrednot v težkih razmerah vojnih let. Predmet obravnave so vzgojno-izobraževalne razmere odraščanja, zlasti vpliv cerkve in literature, utemeljitev narodnega jezika v teološki literaturi ter narodna pripadnost in identiteta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2019-08-20
Kako citirati
BuchwaldS. (2019). Recipročnost individualnega in kolektivnega spomina. Pisma nemškega vojaka iz druge svetovne vojne. Ars & Humanitas, 13(1), 65-77. https://doi.org/10.4312/ars.13.1.65-77
Področje
Študije