Humoristični učinek kot lingvistična, kulturna in pragmatična osnova za oblikovanje javnega mnenja v novinarskem diskurzu

  • Mikhail Vasilyevich Kamensky
  • Tatiana Nikolaevna Lomteva
Ključne besede: humoristični učinek, humor, satira, ironija, novinarski diskurz, pragmatični potencial, javno mnenje

Povzetek

V prispevku podajava teoretsko interpretacijo lingvističnih, kulturnih in pragmatičnih vidikov rabe humorističnih učinkov v časopisnih člankih kot sredstva za vplivanje in oblikovanje javnega mnenja o političnih zadevah. Predmet raziskave so naslovi sodobnih britanskih, ameriških, francoskih in ruskih elektronskih časopisnih člankov. Predstavljava model, ki ga je mogoče uporabiti kot osnovo za interpretacijo različnih sredstev oblikovanja javnega mnenja s humorističnimi učinki v novinarskem diskurzu v različnih jezikih in kulturah. V prispevku utemeljujeva trditev, da je izbira humorističnega jezika kot sredstva in slogovnega pripomočka, kakor ga uporabljajo časopisi v različnih jezikih, da bi vplivali na javno mnenje, odvisna od zgodovine novinarstva, specifičnih lastnosti demokracije v posamezni deželi, kjer se govori določen jezik, in avtorjevih individualnih pragmatičnih ciljev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2018-12-27
Kako citirati
Vasilyevich Kamensky, M., & Nikolaevna Lomteva, T. (2018). Humoristični učinek kot lingvistična, kulturna in pragmatična osnova za oblikovanje javnega mnenja v novinarskem diskurzu. Ars & Humanitas, 12(2), 315-332. https://doi.org/10.4312/ars.12.2.315-332
Področje
Varia