Spomin in identiteta v romanu Očeta Vincenca smrt Petra Božiča

  • Janja Vollmaier Lubej Univerza na Dunaju
Ključne besede: Peter Božič, Očeta Vincenca smrt, individualni spomin, kolektivni spomin, travma, identiteta

Povzetek

Prispevek se ukvarja z romanom sodobnega slovenskega pisatelja in dramatika Petra Božiča (1932–2009). V središče postavlja travmatično vojno izkušnjo, izkušnjo smrti in vprašanje oblikovanja identitete ob veliki travmi literarnih oseb, pri čemer ima spomin v pripovednem svetu Petra Božiča temeljni pomen. Predstavljena so pisateljeva pripovedna besedila, čemur sledi poglobljena interpretacija romana Očeta Vincenca smrt s temeljnimi motivno-tematskimi, stilnimi in jezikovnimi poudarki. Zatem se avtorica posveti podrobnejši predstavitvi spomina dečka Ana ter identitete literarnih oseb. Ugotavlja, da v romanu prevladujeta preplet individualnega in kolektivnega spomina ter odsotnost identitete zaradi travm iz preteklosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Življenjepis avtorja

Janja Vollmaier Lubej, Univerza na Dunaju

Janja Vollmaier Lubej je doktorica znanosti s področja literarnih ved (2013) in docentka za predmetno področje slovenska književnost. V študijskem letu 2015/2016 je delovala kot predavateljica slovenske književnosti na Univerzi Ivana Franka v Lvovu. Poučevala je slovenščino na tujih univerzah (Sombotel, poletni semester 2014/2015; Lodž, 2009/2010, 2010/2011) ter organizirala in vodila literarne večere s sodobnimi slovenskimi pisatelji in pisateljicami. V poletnem semestru študijskega leta 2017/2018 je predavala kot gostujoča profesorica za slovensko književnost na Univerzi na Dunaju, kjer s svojim delom nadaljuje tudi v zimskem semestru 2018/2019. Udeležuje se mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc ter piše znanstvene prispevke in recenzije (Obdobja, Jezik in slovstvo, Slavia Centralis, Philological Studies, Visnik Lvivskogo Universitetu). Je (so)avtorica učbenika S slovenščino po svetu (2013, Znanstvena založba FF Ljubljana), Ukrajinsko-slovenskega tematskega slovarja (2015, Znanstvena založba Univerze v Lvovu) in prevodov Dvanajst krogov Jurija Andruhoviča (2016, Cankarjeva založba), Vorošilovgrad Serhija Žadana (2018, Beletrina) in Moskoviada Jurija Andruhoviča (2018, Cankarjeva založba). Piše eseje.

Objavljeno
2018-12-27
Kako citirati
Vollmaier Lubej, J. (2018). Spomin in identiteta v romanu Očeta Vincenca smrt Petra Božiča. Ars & Humanitas, 12(2), 151-162. https://doi.org/10.4312/ars.12.2.151-162
Področje
Študije