»Žrtvi sta, ne pa storilca«: narativizacija nasilja in travme v romanu Arundhati Roy Bog majhnih stvari

  • Anja Mrak Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: narativni postopki, množinski pripovedovalec, nasilje, travma, Arundhati Roy

Povzetek

Arundhati Roy se v romanu Bog majhnih stvari (1997) problematike kastnega sistema, neločljivo prepletenega z ostalimi praksami družbene dominacije, kot so patriarhat, rasizem, kolonializem in neokolonializem, loti s kompleksno pripovedno strukturo. Konvencionalna zgodba o tragični ljubezni med žensko iz višje kaste in pripadnikom nedotakljivih se spretno izvija klišejskim vzorcem z uporabo ekscentričnih fokalizatorjev, saj večino pripovedi spremljamo skozi oči dvojčkov Rahel in Estha, z magičnim realizmom in nelinearnostjo, ki subtilno uprizarja travmatične spomine. Roman je strukturiran kot prototipska travmatska pripoved, saj se osredotoča na soočenje z nepreseženo travmo, s katero se že od otroštva vsak na svoj način spopadata Rahel in Estha. Arundhati Roy dualizem kastne čistosti in nečistosti spretno preslika v narativno strukturo pripovedi. Roman odlikujeta dvojnost (katere simbol sta že dvojčka sama) in neprestano ponavljanje, ki ne predstavlja le neskončnega vračanja travme, ampak tudi nenehno napetost, ki izvira iz hegemonosti kastnega sistema in nasilja, ki ga proizvaja. V središču romana je biopolitika družbenih mehanizmov in struktur, ki disciplinira posameznikovo telo, nadzira njegova ravnanja, korigira in kaznuje prestopke. Prek državnih institucij ga vzgaja v poslušnost in obvladovanost ter ga v imenu varnosti, enotnosti in višjih skupinskih ciljev regulira v neizstopajoče kolektivno telo. Družbeno-politični mehanizmi se legitimirajo in obnavljajo tudi z nasiljem, ki pa ni dojeto kot tako, temveč kot nujen »ukrep« in »dolžnost« za ohranjanje zakonov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Življenjepis avtorja

Anja Mrak, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Asist. Anja Mrak je doktorirala iz literarnih ved z doktorsko disertacijo Magični realizem in feministična narativna tehnika ter je kot strokovna sodelavka zaposlena na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovanju se ukvarja zlasti s sodobno feministično, družbenokritično in postkolonialno literaturo.

Objavljeno
2018-07-20
Kako citirati
Mrak, A. (2018). »Žrtvi sta, ne pa storilca«: narativizacija nasilja in travme v romanu Arundhati Roy Bog majhnih stvari. Ars & Humanitas, 12(1), 244-257. https://doi.org/10.4312/ars.12.1.244-257