Nasilje: njegove interpretacije in reprezentacije

  • Jasna Podreka University of Ljubljana, Faculty of Arts
Ključne besede: interpretacija in definicija nasilja

Povzetek

Tematska številka revije Ars & Humanitas, ki je pred vami, obravnava tematiko nasilja, s posebnim poudarkom na vprašanjih, povezanih z različnimi interpretacijami in definicijami nasilja – torej z osrednjim vprašanjem, kako v okviru družboslovnih in humanističnih disciplin razumemo nasilje in kako ga definiramo. Tematska številka se tako dotika vprašanj kontekstualizacij določenih oblik nasilja (spolno nasilje, nasilje nad ženskami), reprezentacij nasilja v sodobnem času, v umetnosti in kulturi (literatura, likovna umetnost) ter vprašanj nasilja in šole. Zlasti slednje se zdi izrednega pomena, saj je eno ključnih vprašanj, povezanih z uspešnim bojem zoper nasilje, vprašanje ozaveščanja, ki naj se prične že v zgodnjem otroštvu. Napredek v širši družbi je mogoče doseči le z vzgojo, ki prek različnih tehnik učenja in metod dela spodbuja empatijo do sočloveka in podaja ustrezna znanja o tem, kaj je nasilje in kakšne so njegove posledice. V tematski številki smo se želeli razpravi o nasilju približati na interdisciplinarno znanstveni način.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Življenjepis avtorja

Jasna Podreka, University of Ljubljana, Faculty of Arts

Dr. Jasna Podreka, sociologinja, deluje kot asistentka in raziskovalka na Oddelku za Sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z vprašanji diskriminacije žensk, žensk v politiki, spolne diskriminacije na trgu dela ter nasilja nad ženskami, pri čemer se osredotoča zlasti na vprašanje nasilja v družini, intimnopartnerskega nasilja, intimnopartnerskih umorov in femicida. Je avtorica in soavtorica več znanstvenih člankov s področij, s katerimi se ukvarja. Je avtorica znanstvene monografije Bila si tisto, kar je molčalo. Intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji.

Objavljeno
2018-07-20
Kako citirati
Podreka, J. (2018). Nasilje: njegove interpretacije in reprezentacije. Ars & Humanitas, 12(1), 5-8. https://doi.org/10.4312/ars.12.1.5-8