Lev Kreft: Estetikov atelje: od modernizma k sodobni umetnosti

Mojca Puncer

Povzetek


Novembra lani je pri Znanstveni založbi ljubljanske Filozofske fakultete izšla nova knjiga priznanega slovenskega estetika Leva Krefta. Preden si ogledamo glavne konceptualne značilnosti obravnavanega dela, namenimo nekaj besed avtorju in njegovemu položaju na področju estetike pri nas: Lev Kreft izhaja iz generacije filozofov estetikov, ki se je pričela strokovno formirati v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in je pri tem zaznala potrebo po drugačni estetiki, zato si je z vstopom na slovensko kulturno prizorišče v osemdesetih letih prizadevala za preseganje omejenosti estetike kot akademske discipline (tudi z ustanovitvijo Slovenskega društva za estetiko leta 1983). Estetika v tem krogu ni bila razumljena kot čista akademska disciplina, pač pa je pomenila različne pristope k refleksiji umetnosti in kulture. Lev Kreft estetiko razume po eni strani v kontekstu filozofije, po drugi pa v tesni povezavi s proučevanjem umetnosti.

Ključne besede


Lev Kreft: Estetikov atelje

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/ah.10.2.188-192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Mojca Puncer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 1854-9632
ISSN (spletna izdaja): 2350-4218