Stephan Lessenich: Ponovno izumljanje socialnega: Socialna država v prožnem kapitalizmu

Vesna Leskošek

Povzetek


Tuja dela o socialni državi so redko prevedena v slovenski jezik, čeprav se v zadnjih letih o njej veliko govori v kontekstu preoblikovanja socialne države v t. i. delovno državo oz. z delom pogoje(va)no blaginjo (Workfare). Obravnavana knjiga je prispevek k razumevanju teh sprememb na več ravneh – na makro ravni s pojasnjevanjem zgodovine razvoja socialne države in umeščanjem v sedanje oblike kapitalizma, na mezo ravni z razlago socialne politike in na mikro ravni s pojasnjevanjem učinkov na naše življenje. Poleg tega se avtor osredotoča na kontekstualizacijo in pojasnjevanje poglavitnih konceptualnih sprememb, s katerimi se sociologija ukvarja že nekaj desetletij, v zadnjem pa jo skorajda docela okupirajo.

Ključne besede


Stephan Lessenich

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.4312/ah.10.2.181-184

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Vesna Leskošek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Znanstvena založba Filozofske fakutlete Univerze v Ljubljani

ISSN (tiskana izdaja): 1854-9632
ISSN (spletna izdaja): 2350-4218